Nie widzi tablicy, dla zapytania mysql


(Drobok) #1

Dla zapytania:

mysql_query("INSERT INTO test_test VALUES(NULL, ".$_POST['nr'].", '".$_POST['tresc']."','".code($_POST['dobre'])."', '".code($_POST['zle'])."' )") or die(mysql_error());[/code]

Wywala mi Table 'not4you_tk.test_test' doesn't exist.

Post dla testów daje mi taki form:

[code]

function code($z)
  {return base64_encode(gzcompress(serialize($z)));}
function uncode($z)
  {return unserialize(gzuncompress(base64_decode($z)));}[/code]


Tabela:

[code]|-------------------- | Kolumna | Typ | |-------------------- |//**id**//|int(11) | | nr |int(11) | | tresc |tinytext| | dobre |longtext| | zle |longtext| |--------------------


(kostek135) #2

Ten błąd mówi tyle, że tabela o tej nazwie nie istnieje. Upewnij się, że jest taka tabela w bazie jak test_test.


(Drobok) #3

Zapewniam cię, że tabela istnieje :slight_smile: W pma jest widoczna :slight_smile:


(Grzelix) #4

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ ... table.html

może to ?


(Drobok) #5

ehh, te moje błędy. Przed nazwą tabeli była spacja ...