Nie włącza się menadżer zadań oraz nie mogę wyłaczyć komputera

Witam,
Od dwóch dni mam problem, a mianowicie chcąc wyłączyć komputer (laptop HP Pavilion) mimo, iż pojawia się okno z opcją zamknij po jego wybraniu nic się nie dzieje. Działa za to opcja uśpij. Chciałem włączyć menadżera zadań i okazało się, że mimo komendy ctrl+alt+delete nic się nie dzieje.
Poniżej wrzucam log z Hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 23:15:50, on 2020-02-23
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16537)

FIREFOX: 73.0.1 (x86 pl)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe
C:\Program Files\TrueCrypt\TrueCrypt.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Adrian\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR469A~1.DLL
O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM…\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
O4 - HKLM…\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM…\Run: [AvastUI.exe] “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe” /gui
O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM…\Run: [Smart File Advisor] “C:\Program Files\Smart File Advisor\sfa.exe” /checkassoc
O4 - HKLM…\Run: [SFAUpdater] “C:\Program Files\Smart File Advisor\SFAUpdater.exe”
O4 - HKLM…\Run: [NvBackend] “C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe”
O4 - HKLM…\Run: [ShadowPlay] “C:\Windows\system32\rundll32.exe” C:\Windows\system32\nvspcap.dll,ShadowPlayOnSystemStart
O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe” -autorun
O4 - HKCU…\Run: [CCleaner Smart Cleaning] “C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe” /MONITOR
O4 - HKCU…\Run: [AvastBrowserAutoLaunch_90272D517C352EE096375EDF5209A687] “C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe” --auto-launch-at-startup --check-run=src=logon --profile-directory=Default
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print\SmartPrintSetup.exe
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print\SmartPrintSetup.exe
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA32A~1.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Usługa %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Usługa %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Secure Browser Elevation Service (AvastSecureBrowserElevationService) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Application\79.0.3061.79\elevation_service.exe
O23 - Service: Alcohol Virtual Drive Auto-mount Service (AxAutoMntSrv) - Alcohol Soft Development Team - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\AxAutoMntSrv.exe
O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Network Service (NvStreamNetworkSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


End of file - 7634 bytes

Nie dawaj lpgów z Hijacka, tylko FRST.