Nie wykrywa żadnej sieci WIFI

Na prawde nie wiem juz co robic, sterowiniki aktualizacje wyszystko sprawdzałem 

Wklejam logi jak w innym watku polecali 

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\ASUS>ipconfg /all
'ipconfg' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\ASUS> ipconfig /all

Windows IP Configuration

  Host Name . . . . . . . . . . . . : Asus-PS
  Primary Dns Suffix . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : hi.link

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 14:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adap
ter
  Physical Address. . . . . . . . . : 54-27-1E-D5-9D-CB
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 38-2C-4A-15-81-C7
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-
E NIC
  Physical Address. . . . . . . . . : 54-27-1E-D5-9D-CB
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Połączenie lokalne:

  Connection-specific DNS Suffix . : hi.link
  Description . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device

  Physical Address. . . . . . . . . : 5A-2C-80-13-92-63
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::43b:cb84:b864:2b5f%16(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 17 kwietnia 2016 19:23:19
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 18 kwietnia 2016 19:23:19
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 56241280
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-8F-05-DB-38-2C-4A-15-81-C7

  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                    192.168.1.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

C:\Users\ASUS>netsh wlan show driver

Interface name: Wi-Fi

  Driver : Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
  Vendor : Realtek Semiconductor Corp.
  Provider : Realtek Semiconductor Corp.
  Date : 2015-10-13
  Version : 2023.19.831.2015
  INF file : C:\Windows\INF\oem21.inf
  Files : 2 total
                C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys
                C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys
  Type : Native Wi-Fi Driver
  Radio types supported : 802.11n 802.11g 802.11b 802.11ac 802.11n 802.11a

  FIPS 140-2 mode supported : Yes
  802.11w Management Frame Protection supported : Yes
  Hosted network supported : Yes
  Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                Open None
                WPA2-Personal CCMP
                Open WEP-40bit
                Open WEP-104bit
                Open WEP
                WPA-Enterprise TKIP
                WPA-Personal TKIP
                WPA2-Enterprise TKIP
                WPA2-Personal TKIP
                WPA-Enterprise CCMP
                WPA-Personal CCMP
                WPA2-Enterprise CCMP
                Vendor defined TKIP
                Vendor defined CCMP
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
  Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:
                Open None
                Open WEP-40bit
                Open WEP-104bit
                Open WEP
                WPA2-Personal CCMP
  IHV service present : Yes
  IHV adapter OUI : [00 e0 4c], type: [00]
  IHV extensibility DLL path: C:\Windows\system32\Rtlihvs.dll
  IHV UI extensibility ClSID: {6c2a8cca-b2a2-4d81-a3b2-4e15f445c312}
  IHV diagnostics CLSID : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}


C:\Users\ASUS>netsh wlan shw profile
The following command was not found: wlan shw profile.

C:\Users\ASUS>netsh wlan show profile

Profiles on interface Wi-Fi:

Group policy profiles (read only)
---------------------------------
  <None>

User profiles
-------------
  <None>


C:\Users\ASUS>netsh wlan show networks

Interface name : Wi-Fi
There are 0 networks currently visible.


C:\Users\ASUS>netsh firewall show state

Firewall status:
-------------------------------------------------------------------
Profile = Standard
Operational mode = Enable
Exception mode = Enable
Multicast/broadcast response mode = Enable
Notification mode = Enable
Group policy version = Windows Firewall
Remote admin mode = Disable

Ports currently open on all network interfaces:
Port Protocol Version Program
-------------------------------------------------------------------
No ports are currently open on all network interfaces.

IMPORTANT: Command executed successfully.
However, "netsh firewall" is deprecated;
use "netsh advfirewall firewall" instead.
For more information on using "netsh advfirewall firewall" commands
instead of "netsh firewall", see KB article 947709
at http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488 .C:\Users\ASUS>netsh firewall show config

Domain profile configuration:
-------------------------------------------------------------------
Operational mode = Enable
Exception mode = Enable
Multicast/broadcast response mode = Enable
Notification mode = Enable

IMPORTANT: "netsh firewall" is deprecated;
use "netsh advfirewall firewall" instead.
For more information on using "netsh advfirewall firewall" commands
instead of "netsh firewall", see KB article 947709
at http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488 .C:\Users\ASUS>

 

Hej,

Masz włączoną usługę konfiguracji sieci bezprzewodowej?

Pozdrawiam,

tak włączona , ze strony microsoftu zrobiłem wszystko co polecali  wszystko normalnie dzialalo, tylko komp zamulał. Znalazlem problemów parę, malwarebytes, adwcleaner ccleaner. + usunałem program akamai netsession client. i od tego czasu wifi  nie działa i od czasu do czasu myszka pokazuje ze cos w tle działa

 

EDIT : w menedżerze urządzeń dla karty sieciowej jest żółty wykrzyknik i “System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43)”

w centrum sieci chciałem włączyć i wyłączyć siec bezprzewodowa, wyłączyłem. Zniknęła i nie mogę teraz jej znaleźć

takie coś jest w menedżerze urządzeń dodatkowo

5713d4e28f94c_Beztytuu.thumb.png.f579290

Hej,

Pokaż, jakie urządzenia są widoczne w gałęzi karty sieciowe w menadżerze urządzeń.

Pozdrawiam,

Podaj może model laptopa. To Windows 8.1? Próbowałeś wyłączyć usupianie (zarządzanie energią) tej karty wifi?