Nie wyświetla aktualnego kernela

Witam, mam Ubuntu 12.10 i Menedżer zadań pokazuje mi stary kernel 3.2.0.31, a Synaptic pokazuje mi zainstalowany mam 3.5.0.22.28

Menedżer zadań : http://img831.imageshack.us/img831/4600/zrzutekranuz20130120093.png

Synaptic : http://img594.imageshack.us/img594/2037/zrzutekranuz20130120094.png

System aktualizowany z 12.04

W emulatorze terminala wpisz

uname -a

polecenie to wyświetli informacje o dystrybucji, aktualnie wykorzystywany kernel oraz architekturę systemu

Podaj jeszcze wyniki z konsoli:

ls -al /boot

dpkg -l | grep linux

Zainstalowane nie znaczy używane. Upewnij się że podczas wyboru systemu systemu wybrałeś w grub-ie odpowiednie jądro. Aktualnie działające jądro w systemie sprawdź komendą:

uname -r

Jeśli w Grub-ie nie ma tego jądra spróbuj:

sudo update-grub
uname -a

: Linux PiotrkPC 3.2.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Fri Sep 7 16:16:45 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

ls -al /boot

: razem 70244 drwxr-xr-x 4 root root 4096 sty 18 00:15 . drwxr-xr-x 24 root root 4096 sty 18 00:15 … -rw-r–r-- 1 root root 791446 wrz 7 18:57 abi-3.2.0-31-generic -rw-r–r-- 1 root root 848069 gru 11 20:14 abi-3.5.0-21-generic -rw-r–r-- 1 root root 848290 sty 8 23:09 abi-3.5.0-22-generic -rw-r–r-- 1 root root 140459 wrz 7 18:57 config-3.2.0-31-generic -rw-r–r-- 1 root root 147871 gru 11 20:14 config-3.5.0-21-generic -rw-r–r-- 1 root root 147871 sty 8 23:09 config-3.5.0-22-generic drwxr-xr-x 3 root root 4096 sty 18 00:15 extlinux drwxr-xr-x 5 root root 12288 sty 20 01:14 grub -rw-r–r-- 1 root root 14200020 sty 16 06:59 initrd.img-3.2.0-31-generic -rw-r–r-- 1 root root 15229790 sty 17 04:18 initrd.img-3.5.0-21-generic -rw-r–r-- 1 root root 15230420 sty 18 00:15 initrd.img-3.5.0-22-generic -rw-r–r-- 1 root root 176764 sty 3 23:48 memtest86+.bin -rw-r–r-- 1 root root 178944 sty 3 23:48 memtest86+_multiboot.bin -rw------- 1 root root 2883401 wrz 7 18:57 System.map-3.2.0-31-generic -rw------- 1 root root 2903614 gru 11 20:14 System.map-3.5.0-21-generic -rw------- 1 root root 2904407 sty 8 23:09 System.map-3.5.0-22-generic -rw-r–r-- 1 root root 4963792 wrz 25 01:47 vmlinuz-3.2.0-31-generic -rw------- 1 root root 5133840 gru 11 20:14 vmlinuz-3.5.0-21-generic -rw------- 1 root root 5134960 sty 8 23:09 vmlinuz-3.5.0-22-generic

uname -r

: 3.2.0-31-generic

Dodane 20.01.2013 (N) 10:58

Mam obok Ubuntu Windows 7, więc użyłem Grub Customizer, żeby nie wyświetlały mi się w Grubie wpisy typu

czy

i je tym programem usunąłem, po przywróceniu mam nowe jądra zainstalowane w Ubuntu :slight_smile:

Przedstaw wyniki poleceń:

sudo update-grub

a potem:

cat /boot/grub/grub.cfg

PS

Używaj tagów Code - wyniki są bardziej czytelne.

Generowanie grub.cfg...

using custom appearance settings

Found background image: /home/piotr/Obrazy/wall/abstract_0035_lightbox.jpg

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-22-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-22-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-21-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-21-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-31-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-22-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-22-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-21-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-21-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic

Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-31-generic

Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin

Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1

Found Windows Recovery Environment (loader) on /dev/sda4

Znaleziono Windows 7 (loader) na /dev/sda1

Znaleziono Windows Recovery Environment (loader) na /dev/sda4
function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 if [x$feature_all_video_module = xy]; then

  insmod all_video

 else

  insmod efi_gop

  insmod efi_uga

  insmod ieee1275_fb

  insmod vbe

  insmod vga

  insmod video_bochs

  insmod video_cirrus

 fi

}


if [x$feature_default_font_path = xy] ; then

  font=unicode

else

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='hd0,msdos7'

if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

else

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

fi

  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"

fi


if loadfont $font ; then

 set gfxmode=1024x768x24

 load_video

 insmod gfxterm

 set locale_dir=$prefix/locale

 set lang=pl_PL

 insmod gettext

fi

terminal_output gfxterm

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='hd0,msdos8'

if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 438f5c4b-3411-4a25-a90d-60a654bb826c

else

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 438f5c4b-3411-4a25-a90d-60a654bb826c

fi

insmod jpeg

if background_image /piotr/Obrazy/wall/abstract_0035_lightbox.jpg; then

 set color_normal=yellow/black

 set color_highlight=light-green/black

else

 set menu_color_normal=white/black

 set menu_color_highlight=black/light-gray

 if background_color 44,0,30; then

  clear

 fi

fi

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/52_uefi-firmware ###

### END /etc/grub.d/52_uefi-firmware ###


### BEGIN /etc/grub.d/DS_41_custom ###

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then

 source ${config_directory}/custom.cfg

elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/DS_41_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/PS_linux ###

function gfxmode {

	set gfxpayload="${1}"

	if ["${1}" = "keep"]; then

		set vt_handoff=vt.handoff=7

	else

		set vt_handoff=

	fi

}

if ["${recordfail}" != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

if ["${linux_gfx_mode}" != "text"]; then load_video; fi

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-22-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-22-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-22-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.5.0-22-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-22-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro recovery nomodeset 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-22-generic

}

submenu "Previous Linux versions" {

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-21-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-21-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-21-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.5.0-21-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-21-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro recovery nomodeset 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-21-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.2.0-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.2.0-31-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.2.0-31-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.2.0-31-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro recovery nomodeset 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-3.2.0-31-generic

}

}

### END /etc/grub.d/PS_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/PS_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/PS_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/PS_linux~1 ###

function gfxmode {

	set gfxpayload="${1}"

	if ["${1}" = "keep"]; then

		set vt_handoff=vt.handoff=7

	else

		set vt_handoff=

	fi

}

if ["${recordfail}" != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

if ["${linux_gfx_mode}" != "text"]; then load_video; fi

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-22-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-22-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-22-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.5.0-22-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-22-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro recovery nomodeset 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-22-generic

}

submenu "Previous Linux versions" {

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-21-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-21-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.5.0-21-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.5.0-21-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-3.5.0-21-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro recovery nomodeset 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-3.5.0-21-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.2.0-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.2.0-31-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.2.0-31-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.2.0-31-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic root=UUID=c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd ro recovery nomodeset 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-3.2.0-31-generic

}

}

### END /etc/grub.d/PS_linux~1 ###


### BEGIN /etc/grub.d/PS_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos7'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c719551a-2528-47a6-93cc-9434066489bd

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/PS_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/PS_os-prober ###

menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 EE5477C554778ED9

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root EE5477C554778ED9

	fi

	chainloader +1

}

menuentry "Windows Recovery Environment (loader) (on /dev/sda4)" --class windows --class os {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos4'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 463A76D33A76C00B

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 463A76D33A76C00B

	fi

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/PS_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/PS_os-prober~1 ###

menuentry 'Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-EE5477C554778ED9' {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 EE5477C554778ED9

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root EE5477C554778ED9

	fi

	chainloader +1

}

menuentry 'Windows Recovery Environment (loader) (na /dev/sda4)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-463A76D33A76C00B' {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos4'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 463A76D33A76C00B

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 463A76D33A76C00B

	fi

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/PS_os-prober~1 ###

Niestety gdy przywróciłem ustawienia gruba w Grub Customizer program się posypał

http://img441.imageshack.us/img441/6739/zrzutekranuz20130120111.png i po uruchomieniu komp mam wpisy, które sam utworzyłem jeszcze gdy program działał

No bo tak to jest takich cudownych programów używać co same wszystko robią.

Poradnik naprawy Gruba:

http://forum.linuxmint.pl/index.php/topic,4222.0.html

Obowiązują cię punkty:

I Środowisko “chroot”.

oraz:

II Naprawa programu rozruchowego.

2. Naprawa Grub 2 (1.99-*).

Już wiem, czemu plik /boot/grub/grub.cfg wygląda jak po wojnie …

Zrobiłem to co było w podanym linku i jest ok, mam wybór kernela z którego chce uruchomić system, zastanawia mnie jeszcze jak usunąć dopiski obok nazw systemów np.:

?

Wiązałoby się pewnikiem z modyfikacją skryptów Gruba, lepiej tego nie ruszać po prostu. Gruba i tak widzisz może od 5 do góra 10 sekund :smiley:

Podaj wynik polecenia:

uname -a
Linux PiotrekPC 3.5.0-22-generic #34-Ubuntu SMP Tue Jan 8 21:47:00 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

No jest good. W ramach porządku możesz jeszcze usunąć starsze kernele oprócz dwóch ostatnich - działającego i przedostatniego.

A w jaki sposób mam to zrobić? Trochę tego dużo mi się wyświetla po uruchomieniu

Podaj wynik:

dpkg -l | grep linux
ii extlinux 2:4.05+dfsg-6 amd64 collection of boot loaders (ext2/3/4 and btrfs bootloader)

ii libselinux1:amd64 2.1.9-5ubuntu1 amd64 SELinux runtime shared libraries

ii libselinux1:i386 2.1.9-5ubuntu1 i386 SELinux runtime shared libraries

ii libv4l-0:amd64 0.8.8-2ubuntu1 amd64 Collection of video4linux support libraries

ii libv4l-0:i386 0.8.8-2ubuntu1 i386 Collection of video4linux support libraries

ii libv4lconvert0:amd64 0.8.8-2ubuntu1 amd64 Video4linux frame format conversion library

ii libv4lconvert0:i386 0.8.8-2ubuntu1 i386 Video4linux frame format conversion library

ii linux-firmware 1.95 all Firmware for Linux kernel drivers

ii linux-generic 3.5.0.22.28 amd64 Complete Generic Linux kernel and headers

ii linux-headers-3.5.0-22 3.5.0-22.34 all Header files related to Linux kernel version 3.5.0

ii linux-headers-3.5.0-22-generic 3.5.0-22.34 amd64 Linux kernel headers for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-headers-generic 3.5.0.22.28 amd64 Generic Linux kernel headers

rc linux-image-3.2.0-31-generic 3.2.0-31.50 amd64 Linux kernel image for version 3.2.0 on 64 bit x86 SMP

rc linux-image-3.5.0-21-generic 3.5.0-21.32 amd64 Linux kernel image for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-3.5.0-22-generic 3.5.0-22.34 amd64 Linux kernel image for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

rc linux-image-extra-3.5.0-21-generic 3.5.0-21.32 amd64 Linux kernel image for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-extra-3.5.0-22-generic 3.5.0-22.34 amd64 Linux kernel image for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-generic 3.5.0.22.28 amd64 Generic Linux kernel image

ii linux-libc-dev:amd64 3.5.0-22.34 amd64 Linux Kernel Headers for development

ii linux-sound-base 1.0.25+dfsg-0ubuntu3 all base package for ALSA and OSS sound systems

ii pptp-linux 1.7.2-7 amd64 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Client

ii syslinux 2:4.05+dfsg-6 amd64 collection of boot loaders

ii syslinux-common 2:4.05+dfsg-6 all collection of boot loaders (common files)

ii syslinux-legacy 2:3.63+dfsg-2ubuntu5 amd64 Bootloader for Linux/i386 using MS-DOS floppies

ii syslinux-themes-debian 11-1 all collection of boot loaders (theme metapackage)

ii syslinux-themes-debian-wheezy 11-1 all collection of boot loaders (debian-wheezy theme)

ii util-linux 2.20.1-5.1ubuntu2 amd64 Miscellaneous system utilities

Wykonaj polecenie:

sudo apt-get --purge remove linux-headers-generic linux-image-3.2.0-31-generic linux-image-3.5.0-21-generic linux-image-extra-3.5.0-21-generic linux-image-generic linux-generic

Potem podaj wynik:

sudo apt-get update && dpkg -l | grep linux
piotr@PiotrekPC:~$ sudo apt-get update && dpkg -l | grep linux

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security InRelease

Pobieranie:1 http://packages.medibuntu.org quantal InRelease [7099 B]     

Pobieranie:2 http://security.ubuntu.com quantal-security Release.gpg [933 B]  

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal InRelease              

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security Release           

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/main Sources         

Ign. http://archive.canonical.com quantal InRelease              

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Ign. http://extras.ubuntu.com quantal InRelease                

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb InRelease            

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/restricted Sources      

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/universe Sources       

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal InRelease              

Pobieranie:3 http://archive.canonical.com quantal Release.gpg [933 B]     

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/multiverse Sources      

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Ign. http://deb.opera.com stable InRelease                   

Pobieranie:4 http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb Release.gpg [836 B]   

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/free amd64 Packages/DiffIndex    

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/main amd64 Packages     

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/restricted amd64 Packages  

Stary http://archive.canonical.com quantal Release               

Pobieranie:5 http://extras.ubuntu.com quantal Release.gpg [72 B]        

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/non-free amd64 Packages/DiffIndex  

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/universe amd64 Packages   

Stary http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb Release             

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb Release             

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/multiverse amd64 Packages  

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates InRelease          

Stary http://archive.canonical.com quantal/partner amd64 Packages       

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/main i386 Packages      

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps amd64 Packages/DiffIndex  

Pobieranie:6 http://deb.opera.com stable Release.gpg [189 B]          

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/restricted i386 Packages   

Stary http://extras.ubuntu.com quantal Release                 

Stary http://archive.canonical.com quantal/partner i386 Packages        

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/universe i386 Packages    

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/free i386 Packages/DiffIndex    

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games amd64 Packages/DiffIndex  

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/multiverse i386 Packages   

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports InRelease         

Stary http://extras.ubuntu.com quantal/main Sources              

Stary http://deb.opera.com stable Release                   

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps i386 Packages/DiffIndex   

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/non-free i386 Packages/DiffIndex  

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/main Translation-en     

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games i386 Packages/DiffIndex  

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Stary http://extras.ubuntu.com quantal/main amd64 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal Release.gpg             

Stary http://deb.opera.com stable/non-free amd64 Packages           

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal InRelease                

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/multiverse Translation-en  

Stary http://extras.ubuntu.com quantal/main i386 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates Release.gpg         

Pobieranie:7 http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg [316 B]       

Stary http://deb.opera.com stable/non-free i386 Packages            

Pobieranie:8 http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg [316 B]       

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/restricted Translation-en  

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports Release.gpg        

Pobieranie:9 http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg [316 B]       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg               

Stary http://security.ubuntu.com quantal-security/universe Translation-en   

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal Release               

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg               

Stary http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps amd64 Packages       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg               

Stary http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games amd64 Packages      

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg               

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates Release           

Stary http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps i386 Packages       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg               

Stary http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games i386 Packages       

Ign. http://archive.canonical.com quantal/partner Translation-pl_PL      

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release.gpg               

Stary http://packages.medibuntu.org quantal/free amd64 Packages        

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports Release          

Ign. http://archive.canonical.com quantal/partner Translation-pl        

Stary http://packages.medibuntu.org quantal/non-free amd64 Packages      

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/main Sources            

Ign. http://archive.canonical.com quantal/partner Translation-en        

Stary http://packages.medibuntu.org quantal/free i386 Packages         

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/restricted Sources         

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://packages.medibuntu.org quantal/non-free i386 Packages       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/universe Sources          

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/multiverse Sources         

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/main amd64 Packages         

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/restricted amd64 Packages      

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/main Translation-pl_PL    

Stary http://ppa.launchpad.net quantal Release                 

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/main Translation-pl      

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages/DiffIndex      

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/multiverse Translation-pl_PL 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/universe amd64 Packages       

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages/DiffIndex       

Ign. http://extras.ubuntu.com quantal/main Translation-pl_PL          

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/multiverse Translation-pl   

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/restricted Translation-pl_PL 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/multiverse amd64 Packages      

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/restricted Translation-pl   

Ign. http://extras.ubuntu.com quantal/main Translation-pl           

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/universe Translation-pl_PL  

Ign. http://security.ubuntu.com quantal-security/universe Translation-pl    

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages/DiffIndex      

Ign. http://deb.opera.com stable/non-free Translation-pl_PL          

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages/DiffIndex       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/main i386 Packages         

Ign. http://deb.opera.com stable/non-free Translation-pl            

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps Translation-pl_PL      

Ign. http://extras.ubuntu.com quantal/main Translation-en           

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps Translation-pl       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/restricted i386 Packages      

Ign. http://deb.opera.com stable/non-free Translation-en            

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages/DiffIndex      

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/apps Translation-en       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/universe i386 Packages       

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages/DiffIndex       

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games Translation-pl_PL     

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games Translation-pl       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/multiverse i386 Packages      

Ign. http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb/games Translation-en       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main Sources              

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages           

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/main Translation-pl

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/main Translation-en

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages           

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/multiverse Translation-pl      

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main Sources              

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/multiverse Translation-en

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages 

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/restricted Translation-pl      

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main Sources              

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/restricted Translation-en

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/universe Translation-pl       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main Sources              

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal/universe Translation-en       

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/main Sources        

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main Sources              

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/restricted Sources     

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/universe Sources      

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/free Translation-pl_PL       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/multiverse Sources

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/main amd64 Packages     

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/restricted amd64 Packages  

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/free Translation-pl         

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/universe amd64 Packages

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/free Translation-en

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages 

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/non-free Translation-pl_PL     

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages           

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/multiverse amd64 Packages  

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/non-free Translation-pl       

Ign. http://packages.medibuntu.org quantal/non-free Translation-en       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/main i386 Packages

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main amd64 Packages 

Stary http://ppa.launchpad.net quantal/main i386 Packages

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/restricted i386 Packages

Pobieranie:10 http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/universe i386 Packages [150 kB]

Pobieranie:11 http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/multiverse i386 Packages [8112 B]

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/main Translation-en     

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/multiverse Translation-en  

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/restricted Translation-en  

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/universe Translation-en   

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/main Sources       

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/restricted Sources    

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/universe Sources     

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/multiverse Sources    

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/main amd64 Packages    

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/restricted amd64 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/universe amd64 Packages  

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/multiverse amd64 Packages 

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/main i386 Packages

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/restricted i386 Packages

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/universe i386 Packages

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/multiverse i386 Packages

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/multiverse Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/restricted Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Stary http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/universe Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-pl

Ign. http://ppa.launchpad.net quantal/main Translation-en

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal/main Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal/multiverse Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal/restricted Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal/universe Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/main Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/main Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/multiverse Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/multiverse Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/restricted Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/restricted Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/universe Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-updates/universe Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/main Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/main Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/multiverse Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/multiverse Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/restricted Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/restricted Translation-pl

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/universe Translation-pl_PL

Ign. http://pl.archive.ubuntu.com quantal-backports/universe Translation-pl

Pobrano 87,6 kB w 1min 23s (1054 B/s)

Czytanie list pakietów... Gotowe

W: Błąd GPG: http://packages.medibuntu.org quantal InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783

W: Błąd GPG: http://mirrors.dotsrc.org quantal-getdeb Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY A8A515F046D7E7CF

W: Błąd GPG: http://ppa.launchpad.net quantal Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 6AF0E1940624A220

W: Błąd GPG: http://ppa.launchpad.net quantal Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 5A9A06AEF9CB8DB0

W: Błąd GPG: http://ppa.launchpad.net quantal Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 9761EDC37AB674BA

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_main_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/restricted amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_restricted_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_universe_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_multiverse_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_main_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/restricted i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_restricted_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_universe_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_multiverse_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_main_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/restricted amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_restricted_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_universe_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_multiverse_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_main_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/restricted i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_restricted_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_universe_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-updates_multiverse_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_main_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/restricted amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_restricted_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_universe_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_multiverse_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_main_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/restricted i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_restricted_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_universe_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-backports_multiverse_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_main_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/restricted amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_restricted_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_universe_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_multiverse_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_main_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/restricted i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_restricted_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_universe_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal-security_multiverse_binary-i386_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://extras.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/extras.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_main_binary-amd64_Packages)

W: Duplicate sources.list entry http://extras.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/extras.ubuntu.com_ubuntu_dists_quantal_main_binary-i386_Packages)

ii extlinux 2:4.05+dfsg-6 amd64 collection of boot loaders (ext2/3/4 and btrfs bootloader)

ii libselinux1:amd64 2.1.9-5ubuntu1 amd64 SELinux runtime shared libraries

ii libselinux1:i386 2.1.9-5ubuntu1 i386 SELinux runtime shared libraries

ii libv4l-0:amd64 0.8.8-2ubuntu1 amd64 Collection of video4linux support libraries

ii libv4l-0:i386 0.8.8-2ubuntu1 i386 Collection of video4linux support libraries

ii libv4lconvert0:amd64 0.8.8-2ubuntu1 amd64 Video4linux frame format conversion library

ii libv4lconvert0:i386 0.8.8-2ubuntu1 i386 Video4linux frame format conversion library

ii linux-firmware 1.95 all Firmware for Linux kernel drivers

ii linux-headers-3.5.0-22 3.5.0-22.34 all Header files related to Linux kernel version 3.5.0

ii linux-headers-3.5.0-22-generic 3.5.0-22.34 amd64 Linux kernel headers for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-3.5.0-22-generic 3.5.0-22.34 amd64 Linux kernel image for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-extra-3.5.0-22-generic 3.5.0-22.34 amd64 Linux kernel image for version 3.5.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-libc-dev:amd64 3.5.0-22.34 amd64 Linux Kernel Headers for development

ii linux-sound-base 1.0.25+dfsg-0ubuntu3 all base package for ALSA and OSS sound systems

ii pptp-linux 1.7.2-7 amd64 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Client

ii syslinux 2:4.05+dfsg-6 amd64 collection of boot loaders

ii syslinux-common 2:4.05+dfsg-6 all collection of boot loaders (common files)

ii syslinux-legacy 2:3.63+dfsg-2ubuntu5 amd64 Bootloader for Linux/i386 using MS-DOS floppies

ii syslinux-themes-debian 11-1 all collection of boot loaders (theme metapackage)

ii syslinux-themes-debian-wheezy 11-1 all collection of boot loaders (debian-wheezy theme)

ii util-linux 2.20.1-5.1ubuntu2 amd64 Miscellaneous system utilities

Z jądrem systemu i Grubem masz teraz wszystko w porządku.

Masz natomiast zdublowane źródła oprogramowania oraz blędy związane z brakiem podpisów dla niektórych PPA. Podaj wyniki poleceń:

cat /etc/apt/sources.list

ls -al /etc/apt/sources.list.d

cat /etc/apt/sources.list.d/*
# deb cdrom:[Ubuntu 12.04.1 LTS _Precise Pangolin_ - Release amd64 (20120823.1)]/ dists/precise/main/binary-i386/


# deb cdrom:[Ubuntu 12.04.1 LTS _Precise Pangolin_ - Release amd64 (20120823.1)]/ dists/precise/restricted/binary-i386/

# deb cdrom:[Ubuntu 12.04.1 LTS _Precise Pangolin_ - Release amd64 (20120823.1)]/ precise main restricted


# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

# newer versions of the distribution.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted


## Major bug fix updates produced after the final release of the

## distribution.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted


## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any

## review or updates from the Ubuntu security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal universe

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal universe

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates universe

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates universe


## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 

## your rights to use the software. Also, please note that software in 

## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu

## security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal multiverse

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates multiverse


## N.B. software from this repository may not have been tested as

## extensively as that contained in the main release, although it includes

## newer versions of some applications which may provide useful features.

## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review

## or updates from the Ubuntu security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse


deb http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security main restricted

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security main restricted

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security universe

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security multiverse

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security multiverse


## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's

## 'partner' repository.

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

## respective vendors as a service to Ubuntu users.

# deb http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner


## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party

## developers who want to ship their latest software.

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main

deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main

# Ubuntu - podstawowe repozytoria

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted universe multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted universe multiverse

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security main restricted universe multiverse

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security main restricted universe multiverse

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main

deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse

# Ubuntu Partner

deb http://archive.canonical.com/ubuntu quantal partner

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu quantal partner


# Medibuntu

deb http://packages.medibuntu.org/ quantal free non-free

# deb-src http://packages.medibuntu.org/ quantal free non-free


# GetDeb

# deb http://archive.getdeb.net/ubuntu quantal-getdeb apps games

# ponieważ główny serwer ostatnimi czasy nie działa - tutaj mirror:

deb http://mirrors.dotsrc.org/getdeb/ubuntu quantal-getdeb apps games


# Ubuntu Tweak

deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu quantal main

# deb-src http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu quantal main


# Wine

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu quantal main

# deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu quantal main


#Kadu

deb http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ppa/ubuntu quantal main

# deb-src http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ppa/ubuntu quantal main
razem 84

drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 20 11:06 .

drwxr-xr-x 6 root root 4096 sty 19 22:34 ..

-rw-r--r-- 1 root root 134 sty 20 11:06 atareao-atareao-quantal.list

-rw-r--r-- 1 root root 134 sty 20 11:06 atareao-atareao-quantal.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 99 sty 20 11:06 bhdouglass-indicator-remindor-quantal.list

-rw-r--r-- 1 root root 99 sty 20 11:06 bhdouglass-indicator-remindor-quantal.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 262 sty 20 11:06 danielrichter2007-grub-customizer-precise.list

-rw-r--r-- 1 root root 170 sty 17 00:05 danielrichter2007-grub-customizer-precise.list.distUpgrade

-rw-r--r-- 1 root root 266 sty 20 11:06 danielrichter2007-grub-customizer-precise.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 140 sty 20 11:06 gnome3-team-gnome3-quantal.list

-rw-r--r-- 1 root root 140 sty 20 11:06 gnome3-team-gnome3-quantal.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 224 sty 20 11:06 google-chrome.list

-rw-r--r-- 1 root root 176 sty 17 00:05 google-chrome.list.distUpgrade

-rw-r--r-- 1 root root 224 sty 20 11:06 google-chrome.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 416 sty 20 11:06 opera.list

-rw-r--r-- 1 root root 416 sty 17 00:05 opera.list.distUpgrade

-rw-r--r-- 1 root root 416 sty 20 11:06 opera.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 132 sty 20 11:06 tiheum-equinox-quantal.list

-rw-r--r-- 1 root root 132 sty 20 11:06 tiheum-equinox-quantal.list.save

-rw-r--r-- 1 root root 142 sty 20 11:06 webupd8team-jupiter-quantal.list

-rw-r--r-- 1 root root 142 sty 20 11:06 webupd8team-jupiter-quantal.list.save
deb http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu quantal main

deb http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu quantal main

deb http://ppa.launchpad.net/bhdouglass/indicator-remindor/ubuntu quantal main #Indicator Remindor

deb http://ppa.launchpad.net/bhdouglass/indicator-remindor/ubuntu quantal main #Indicator Remindor

deb http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu quantal main # wyłączony podczas aktualizacji do quantal

deb-src http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu quantal main # wyłączony podczas aktualizacji do quantal

deb http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu precise main

deb-src http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu precise main

# deb http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu quantal main # wyłączony podczas aktualizacji do quantal

# deb-src http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu quantal main # wyłączony podczas aktualizacji do quantal

deb http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu quantal main

deb http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu quantal main

### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###

# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.

# deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main # wyłączony podczas aktualizacji do quantal

### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###

# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.

deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###

# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.

# deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main # wyłączony podczas aktualizacji do quantal

# This file makes sure that Opera Browser is kept up-to-date

# as part of regular system upgrades


deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free #Opera Browser (final releases)


# The line above will make sure you get all final public releases.

# Uncomment the following line if you want to get alpha and beta

# releases, too.


# deb http://deb.opera.com/opera-beta/ stable non-free #Opera Browser (beta releases)

# This file makes sure that Opera Browser is kept up-to-date

# as part of regular system upgrades


deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free #Opera Browser (final releases)


# The line above will make sure you get all final public releases.

# Uncomment the following line if you want to get alpha and beta

# releases, too.


# deb http://deb.opera.com/opera-beta/ stable non-free #Opera Browser (beta releases)

# This file makes sure that Opera Browser is kept up-to-date

# as part of regular system upgrades


deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free #Opera Browser (final releases)


# The line above will make sure you get all final public releases.

# Uncomment the following line if you want to get alpha and beta

# releases, too.


# deb http://deb.opera.com/opera-beta/ stable non-free #Opera Browser (beta releases)

deb http://ppa.launchpad.net/tiheum/equinox/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/tiheum/equinox/ubuntu quantal main

deb http://ppa.launchpad.net/tiheum/equinox/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/tiheum/equinox/ubuntu quantal main

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu quantal main

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu quantal main

deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu quantal main

@ marcin’82 : Tutaj masz dobry sposób na brakujące klucze GPG: http://www.ubuntu-pomoc.org/sposob-na-brakujace-klucze-gpg/