Nie wyświetlają się grupy?

Nie wiem co jest grane ale tylko mnie się grupy nie wyświetlają?

a jak wyloguje się to wszystkie widać? Tylko na moim koncie nie widać ! Hmm ktoś wie co zrobić ?

Instalowałem CR

Wklej mi tu zawartośc pliku groupcp.php

Żartujesz sobie.

Musze mieć zawartość pliku groupcp.php

jak klikasz Pokaż żrodlo to pokazuje w html:P

Oty Kosz. Panowie ma byc plik. Nie wazne czy html czy xhtml :):slight_smile:

A teraz mam inny troche problem! Bo grupy nie wyświetlają mi się tylko na nowym stylu! Co jest grane ?:<

PS: lazikar kiedy dasz te pliki do zmodyfikowanego forum ?

http://hbplus.aplus.pl/pliki/phpbb/templates.zip

Wklej wrescie ten kod. :slight_smile:

Tak pisze :

Szczegóły Członkostwa w Grupie

I tyle żadnej grupy nie widac a są 4 wiem bo na innym stulu je widać co jest nie tak ?: <

groupcp.php

<?php

/ ***************************************************************************

 * groupcp.php

 * -------------------

 * begin : Saturday, Feb 13, 2001

 * copyright : (C) 2001 The phpBB Group

 * email : support@phpbb.com

 *

 * $Id: groupcp.php,v 1.58.2.25 2005/09/17 18:36:48 grahamje Exp $

 *

 *

 *************************************************************************** /


/ ***************************************************************************

 *

 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify

 * it under the terms of the GNU General Public License as published by

 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

 * (at your option) any later version.

 *

 *************************************************************************** /


define('IN_PHPBB', true);

$phpbb_root_path = './';

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');

include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

include($phpbb_root_path . 'includes/unicomm.'.$phpEx);


// -------------------------

//

function generate_user_info(&$row, $date_format, $group_mod, &$from, &$posts, &$joined, &$poster_avatar, &$profile_img, &$profile, &$search_img, &$search, &$pm_img, &$pm, &$email_img, &$email, &$www_img, &$www, &$unicomm)

{

	global $lang, $images, $board_config, $phpEx;


	$from = ( !empty($row['user_from']) ) ? $row['user_from'] : ' ';

	$joined = create_date($date_format, $row['user_regdate'], $board_config['board_timezone']);

	$posts = ( $row['user_posts'] ) ? '' . $row['user_posts'] . '' : 0;


	$poster_avatar = '';

	if ( $row['user_avatar_type'] && $row['user_id'] != ANONYMOUS && $row['user_allowavatar'] )

	{

		switch( $row['user_avatar_type'] )

		{

			case USER_AVATAR_UPLOAD:

				$poster_avatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '' : '';

				break;

			case USER_AVATAR_REMOTE:

				$poster_avatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '' : '';

				break;

			case USER_AVATAR_GALLERY:

				$poster_avatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '' : '';

				break;

		}

	}


	if ( !empty($row['user_viewemail']) || $group_mod )

	{

		$email_uri = ( $board_config['board_email_form'] ) ? append_sid("profile.$phpEx?mode=email&" . POST_USERS_URL .'=' . $row['user_id']) : 'mailto:' . $row['user_email'];


		$email_img = '';

		$email = '' . $lang['Send_email'] . '';

	}

	else

	{

		$email_img = ' ';

		$email = ' ';

	}


	$temp_url = append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']);

	$profile_img = '';

	$profile = '' . $lang['Read_profile'] . '';


	$temp_url = append_sid("privmsg.$phpEx?mode=post&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']);

	$pm_img = '';

	$pm = '' . $lang['Send_private_message'] . '';


	$www_img = ( $row['user_website'] ) ? '' : '';

	$www = ( $row['user_website'] ) ? '' . $lang['Visit_website'] . '' : '';


	$unicomm=unicomm_status($row['user_unicomm'],$row['user_id']);


	$temp_url = append_sid("search.$phpEx?search_author=" . urlencode($row['username']) . "&showresults=posts");

	$search_img = '';

	$search = '' . sprintf($lang['Search_user_posts'], $row['username']) . '';


	return;

}

//

// --------------------------


//

// Start session management

//

$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_GROUPCP);

init_userprefs($userdata);

//

// End session management

//


$script_name = preg_replace('/^\/?(.*?)\/?$/', "\\1", trim($board_config['script_path']));

$script_name = ( $script_name != '' ) ? $script_name . '/groupcp.'.$phpEx : 'groupcp.'.$phpEx;

$server_name = trim($board_config['server_name']);

$server_protocol = ( $board_config['cookie_secure'] ) ? 'https://' : 'http://';

$server_port = ( $board_config['server_port'] <> 80 ) ? ':' . trim($board_config['server_port']) . '/' : '/';


$server_url = $server_protocol . $server_name . $server_port . $script_name;


if ( isset($HTTP_GET_VARS[POST_GROUPS_URL]) || isset($HTTP_POST_VARS[POST_GROUPS_URL]) )

{

	$group_id = ( isset($HTTP_POST_VARS[POST_GROUPS_URL]) ) ? intval($HTTP_POST_VARS[POST_GROUPS_URL]) : intval($HTTP_GET_VARS[POST_GROUPS_URL]);

}

else

{

	$group_id = '';

}


if ( isset($HTTP_POST_VARS['mode']) || isset($HTTP_GET_VARS['mode']) )

{

	$mode = ( isset($HTTP_POST_VARS['mode']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mode'] : $HTTP_GET_VARS['mode'];

	$mode = htmlspecialchars($mode);

}

else

{

	$mode = '';

}


$confirm = ( isset($HTTP_POST_VARS['confirm']) ) ? TRUE : 0;

$cancel = ( isset($HTTP_POST_VARS['cancel']) ) ? TRUE : 0;


$start = ( isset($HTTP_GET_VARS['start']) ) ? intval($HTTP_GET_VARS['start']) : 0;


//

// Default var values

//

$is_moderator = FALSE;


if ( isset($HTTP_POST_VARS['groupstatus']) && $group_id )

{

	if ( !$userdata['session_logged_in'] )

	{

		redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=groupcp.$phpEx&" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id", true));

	}


	$sql = "SELECT group_moderator 

		FROM " . GROUPS_TABLE . " 

		WHERE group_id = $group_id";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user and group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$row = $db->sql_fetchrow($result);


	if ( $row['group_moderator'] != $userdata['user_id'] && $userdata['user_level'] != ADMIN )

	{

		$template->assign_vars(array(

			'META' => '')

		);


		$message = $lang['Not_group_moderator'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


		message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

	}


	$sql = "UPDATE " . GROUPS_TABLE . " 

		SET group_type = " . intval($HTTP_POST_VARS['group_type']) . "

		WHERE group_id = $group_id";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user and group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$template->assign_vars(array(

		'META' => '')

	);


	$message = $lang['Group_type_updated'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


	message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);


}

else if ( isset($HTTP_POST_VARS['joingroup']) && $group_id )

{

	//

	// First, joining a group

	// If the user isn't logged in redirect them to login

	//

	if ( !$userdata['session_logged_in'] )

	{

		redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=groupcp.$phpEx&" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id", true));

	}


	$sql = "SELECT ug.user_id, g.group_type

		FROM " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g 

		WHERE g.group_id = $group_id 

			AND g.group_type <> " . GROUP_HIDDEN . " 

			AND ug.group_id = g.group_id";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user and group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	if (	$row = $db->sql_fetchrow($result) )

	{

		if ( $row['group_type'] == GROUP_OPEN )

		{

			do

			{

				if ( $userdata['user_id'] == $row['user_id'] )

				{

					$template->assign_vars(array(

						'META' => '')

					);


					$message = $lang['Already_member_group'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


					message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

				}

			} while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) );

		}

		else

		{

			$template->assign_vars(array(

				'META' => '')

			);


			$message = $lang['This_closed_group'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


			message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

		}

	}

	else

	{

		message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_groups_exist']); 

	}


	$sql = "INSERT INTO " . USER_GROUP_TABLE . " (group_id, user_id, user_pending) 

		VALUES ($group_id, " . $userdata['user_id'] . ", 1)";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, "Error inserting user group subscription", "", __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}

	color_calculate_rank($userdata['user_id']);


	$sql = "SELECT u.user_email, u.username, u.user_lang, g.group_name 

		FROM ".USERS_TABLE . " u, " . GROUPS_TABLE . " g 

		WHERE u.user_id = g.group_moderator 

			AND g.group_id = $group_id";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, "Error getting group moderator data", "", __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$moderator = $db->sql_fetchrow($result);


	include($phpbb_root_path . 'includes/emailer.'.$phpEx);

	$emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);


	$emailer->from($board_config['board_email']);

	$emailer->replyto($board_config['board_email']);


	$emailer->use_template('group_request', $moderator['user_lang']);

	$emailer->email_address($moderator['user_email']);

	$emailer->set_subject($lang['Group_request']);


	$emailer->assign_vars(array(

		'SITENAME' => $board_config['sitename'], 

		'GROUP_MODERATOR' => $moderator['username'],

		'EMAIL_SIG' => (!empty($board_config['board_email_sig'])) ? str_replace('
', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']) : '', 


		'U_GROUPCP' => $server_url . '?' . POST_GROUPS_URL . "=$group_id&validate=true")

	);

	$emailer->send();

	$emailer->reset();


	$template->assign_vars(array(

		'META' => '')

	);


	$message = $lang['Group_joined'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


	message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

}

else if ( isset($HTTP_POST_VARS['unsub']) || isset($HTTP_POST_VARS['unsubpending']) && $group_id )

{

	//

	// Second, unsubscribing from a group

	// Check for confirmation of unsub.

	//

	if ( $cancel )

	{

		redirect(append_sid("groupcp.$phpEx", true));

	}

	elseif ( !$userdata['session_logged_in'] )

	{

		redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=groupcp.$phpEx&" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id", true));

	}


	if ( $confirm )

	{

		$sql = "DELETE FROM " . USER_GROUP_TABLE . " 

			WHERE user_id = " . $userdata['user_id'] . " 

				AND group_id = $group_id";

		if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

		{

			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete group memebership data', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

		}

		color_calculate_rank($userdata['user_id']);


		if ( $userdata['user_level'] != ADMIN && $userdata['user_level'] == MOD )

		{

			$sql = "SELECT COUNT(auth_mod) AS is_auth_mod 

				FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug 

				WHERE ug.user_id = " . $userdata['user_id'] . " 

					AND aa.group_id = ug.group_id 

					AND aa.auth_mod = 1";

			if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

			{

				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain moderator status', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

			}


			if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) || $row['is_auth_mod'] == 0 )

			{

				$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " 

					SET user_level = " . USER . " 

					WHERE user_id = " . $userdata['user_id'];

				if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

				{

					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user level', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

				}

			}

		}


		$template->assign_vars(array(

			'META' => '')

		);


		$message = $lang['Unsub_success'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


		message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

	}

	else

	{

		$unsub_msg = ( isset($HTTP_POST_VARS['unsub']) ) ? $lang['Confirm_unsub'] : $lang['Confirm_unsub_pending'];


		$s_hidden_fields = '';


		$page_title = $lang['Group_Control_Panel'];

		include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);


		$template->set_filenames(array(

			'confirm' => 'confirm_body.tpl')

		);


		$template->assign_vars(array(

			'MESSAGE_TITLE' => $lang['Confirm'],

			'MESSAGE_TEXT' => $unsub_msg,

			'L_YES' => $lang['Yes'],

			'L_NO' => $lang['No'],

			'S_CONFIRM_ACTION' => append_sid("groupcp.$phpEx"),

			'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields)

		);


		$template->pparse('confirm');


		include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);

	}


}

else if ( $group_id )

{

	//

	// Did the group moderator get here through an email?

	// If so, check to see if they are logged in.

	//

	if ( isset($HTTP_GET_VARS['validate']) )

	{

		if ( !$userdata['session_logged_in'] )

		{

			redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=groupcp.$phpEx&" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id", true));

		}

	}


	//

	// For security, get the ID of the group moderator.

	//

	switch(SQL_LAYER)

	{

		case 'postgresql':

			$sql = "SELECT g.group_moderator, g.group_type, aa.auth_mod, g.group_rank 

				FROM " . GROUPS_TABLE . " g, " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa 

				WHERE g.group_id = $group_id

					AND aa.group_id = g.group_id 

					UNION (

						SELECT g.group_moderator, g.group_type, NULL 

						FROM " . GROUPS_TABLE . " g

						WHERE g.group_id = $group_id

							AND NOT EXISTS (

							SELECT aa.group_id 

							FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa 

							WHERE aa.group_id = g.group_id 

						)

					)";

			break;


		case 'oracle':

			$sql = "SELECT g.group_moderator, g.group_type, aa.auth_mod, g.group_rank 

				FROM " . GROUPS_TABLE . " g, " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa 

				WHERE g.group_id = $group_id

					AND aa.group_id (+) = g.group_id";

			break;


		default:

			$sql = "SELECT g.group_moderator, g.group_type, aa.auth_mod, g.group_rank 

				FROM ( " . GROUPS_TABLE . " g 

				LEFT JOIN " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa ON aa.group_id = g.group_id )

				WHERE g.group_id = $group_id";

			break;

	}

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not get moderator information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	if ( $group_info = $db->sql_fetchrow($result) )

	{

		$group_moderator = $group_info['group_moderator'];


		if ( $group_moderator == $userdata['user_id'] || $userdata['user_level'] == ADMIN )

		{

			$is_moderator = TRUE;

		}


		//

		// Handle Additions, removals, approvals and denials

		//

		if ( !empty($HTTP_POST_VARS['add']) || !empty($HTTP_POST_VARS['remove']) || isset($HTTP_POST_VARS['approve']) || isset($HTTP_POST_VARS['deny']) )

		{

			if ( !$userdata['session_logged_in'] )

			{

				redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=groupcp.$phpEx&" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id", true));

			}


			if ( !$is_moderator )

			{

				$template->assign_vars(array(

					'META' => '')

				);


				$message = $lang['Not_group_moderator'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


				message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

			}


			if ( isset($HTTP_POST_VARS['add']) )

			{

				$username = ( isset($HTTP_POST_VARS['username']) ) ? phpbb_clean_username($HTTP_POST_VARS['username']) : '';


				$sql = "SELECT user_id, user_email, user_lang, user_level 

					FROM " . USERS_TABLE . " 

					WHERE username = '" . str_replace("\'", "''", $username) . "'";

				if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

				{

					message_die(GENERAL_ERROR, "Could not get user information", $lang['Error'], __LINE__ , __FILE__ , $sql);

				}


				if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) )

				{

					$template->assign_vars(array(

						'META' => '')

					);


					$message = $lang['Could_not_add_user'] . "

" . sprintf($lang['Click_return_group'], "", "") . "

" . sprintf($lang['Click_return_index'], "", "");


					message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

				}


				if ( $row['user_id'] == ANONYMOUS )

				{

					$template->assign_vars(array(

						'META' => '')

					);


					$message = $lang['Could_not_anon_user'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


					message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

				}


				$sql = "SELECT ug.user_id, u.user_level 

					FROM " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . USERS_TABLE . " u 

					WHERE u.user_id = " . $row['user_id'] . " 

						AND ug.user_id = u.user_id 

						AND ug.group_id = $group_id";

				if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

				{

					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not get user information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

				}


				if ( !($db->sql_fetchrow($result)) )

				{

					$sql = "INSERT INTO " . USER_GROUP_TABLE . " (user_id, group_id, user_pending) 

						VALUES (" . $row['user_id'] . ", $group_id, 0)";

					if ( !$db->sql_query($sql) )

					{

						message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not add user to group', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

					}

					color_calculate_rank($row['user_id']);


					if ( $row['user_level'] != ADMIN && $row['user_level'] != MOD && $group_info['auth_mod'] )

					{

						$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " 

							SET user_level = " . MOD . " 

							WHERE user_id = " . $row['user_id'];

						if ( !$db->sql_query($sql) )

						{

							message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user level', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

						}

					}


					//

					// Get the group name

					// Email the user and tell them they're in the group

					//

					$group_sql = "SELECT group_name 

						FROM " . GROUPS_TABLE . " 

						WHERE group_id = $group_id";

					if ( !($result = $db->sql_query($group_sql)) )

					{

						message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not get group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $group_sql);

					}


					$group_name_row = $db->sql_fetchrow($result);


					$group_name = $group_name_row['group_name'];


					include($phpbb_root_path . 'includes/emailer.'.$phpEx);

					$emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);


					$emailer->from($board_config['board_email']);

					$emailer->replyto($board_config['board_email']);


					$emailer->use_template('group_added', $row['user_lang']);

					$emailer->email_address($row['user_email']);

					$emailer->set_subject($lang['Group_added']);


					$emailer->assign_vars(array(

						'SITENAME' => $board_config['sitename'], 

						'GROUP_NAME' => $group_name,

						'EMAIL_SIG' => (!empty($board_config['board_email_sig'])) ? str_replace('
', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']) : '', 


						'U_GROUPCP' => $server_url . '?' . POST_GROUPS_URL . "=$group_id")

					);

					$emailer->send();

					$emailer->reset();

				}

				else

				{

					$template->assign_vars(array(

						'META' => '')

					);


					$message = $lang['User_is_member_group'] . '

' . sprintf($lang['Click_return_group'], '', '') . '

' . sprintf($lang['Click_return_index'], '', '');


					message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

				}

			}

			else 

			{

				if ( ( ( isset($HTTP_POST_VARS['approve']) || isset($HTTP_POST_VARS['deny']) ) && isset($HTTP_POST_VARS['pending_members']) ) || ( isset($HTTP_POST_VARS['remove']) && isset($HTTP_POST_VARS['members']) ) )

				{


					$members = ( isset($HTTP_POST_VARS['approve']) || isset($HTTP_POST_VARS['deny']) ) ? $HTTP_POST_VARS['pending_members'] : $HTTP_POST_VARS['members'];


					$sql_in = '';

					for($i = 0; $i < count($members); $i++)

					{

						$sql_in .= ( ( $sql_in != '' ) ? ', ' : '' ) . intval($members[$i]);

					}


					if ( isset($HTTP_POST_VARS['approve']) )

					{

						if ( $group_info['auth_mod'] )

						{

							$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " 

								SET user_level = " . MOD . " 

								WHERE user_id IN ($sql_in) 

									AND user_level NOT IN (" . MOD . ", " . ADMIN . ")";

							if ( !$db->sql_query($sql) )

							{

								message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user level', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

							}

						}


						$sql = "UPDATE " . USER_GROUP_TABLE . " 

							SET user_pending = 0 

							WHERE user_id IN ($sql_in) 

								AND group_id = $group_id";

						$sql_select = "SELECT user_email 

							FROM ". USERS_TABLE . " 

							WHERE user_id IN ($sql_in)"; 

					}

					else if ( isset($HTTP_POST_VARS['deny']) || isset($HTTP_POST_VARS['remove']) )

					{

						if ( $group_info['auth_mod'] )

						{

							$sql = "SELECT ug.user_id, ug.group_id 

								FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug 

								WHERE ug.user_id IN ($sql_in) 

									AND aa.group_id = ug.group_id 

									AND aa.auth_mod = 1 

								GROUP BY ug.user_id, ug.group_id 

								ORDER BY ug.user_id, ug.group_id";

							if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

							{

								message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain moderator status', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

							}


							if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

							{

								$group_check = array();

								$remove_mod_sql = '';


								do

								{

									$group_check[$row['user_id']][] = $row['group_id'];

								}

								while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) );


								while( list($user_id, $group_list) = @each($group_check) )

								{

									if ( count($group_list) == 1 )

									{

										$remove_mod_sql .= ( ( $remove_mod_sql != '' ) ? ', ' : '' ) . $user_id;

									}

								}


								if ( $remove_mod_sql != '' )

								{

									$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " 

										SET user_level = " . USER . " 

										WHERE user_id IN ($remove_mod_sql) 

											AND user_level NOT IN (" . ADMIN . ")";

									if ( !$db->sql_query($sql) )

									{

										message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user level', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

									}

								}

							}

						}


						$sql = "DELETE FROM " . USER_GROUP_TABLE . " 

							WHERE user_id IN ($sql_in) 

								AND group_id = $group_id";

					}


					if ( !$db->sql_query($sql) )

					{

						message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user group table', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

					}

					color_calculate_all();


					//

					// Email users when they are approved

					//

					if ( isset($HTTP_POST_VARS['approve']) )

					{

						if ( !($result = $db->sql_query($sql_select)) )

						{

							message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not get user email information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

						}


						$bcc_list = array();

						while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

						{

							$bcc_list[] = $row['user_email'];

						}


						//

						// Get the group name

						//

						$group_sql = "SELECT group_name 

							FROM " . GROUPS_TABLE . " 

							WHERE group_id = $group_id";

						if ( !($result = $db->sql_query($group_sql)) )

						{

							message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not get group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $group_sql);

						}


						$group_name_row = $db->sql_fetchrow($result);

						$group_name = $group_name_row['group_name'];


						include($phpbb_root_path . 'includes/emailer.'.$phpEx);

						$emailer = new emailer($board_config['smtp_delivery']);


						$emailer->from($board_config['board_email']);

						$emailer->replyto($board_config['board_email']);


						for ($i = 0; $i < count($bcc_list); $i++)

						{

							$emailer->bcc($bcc_list[$i]);

						}


						$emailer->use_template('group_approved');

						$emailer->set_subject($lang['Group_approved']);


						$emailer->assign_vars(array(

							'SITENAME' => $board_config['sitename'], 

							'GROUP_NAME' => $group_name,

							'EMAIL_SIG' => (!empty($board_config['board_email_sig'])) ? str_replace('
', "\n", "-- \n" . $board_config['board_email_sig']) : '', 


							'U_GROUPCP' => $server_url . '?' . POST_GROUPS_URL . "=$group_id")

						);

						$emailer->send();

						$emailer->reset();

					}

				}

			}

		}

		//

		// END approve or deny

		//

	}

	else

	{

		message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_groups_exist']);

	}


	//

	// Get group details

	//

	$sql = "SELECT *

		FROM " . GROUPS_TABLE . "

		WHERE group_id = $group_id

			AND group_single_user = 0";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	if ( !($group_info = $db->sql_fetchrow($result)) )

	{

		message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Group_not_exist']); 

	}


	//

	// Get moderator details for this group

	//

	$sql = "SELECT username, user_id, user_viewemail, user_posts, user_rank, user_regdate, user_from, user_website, user_email, user_unicomm 

		FROM " . USERS_TABLE . " 

		WHERE user_id = " . $group_info['group_moderator'];

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting user list for group', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$group_moderator = $db->sql_fetchrow($result); 


	//

	// Get user information for this group

	//

	$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_viewemail, u.user_posts, u.user_rank, u.user_regdate, u.user_from, u.user_website, u.user_email, u.user_unicomm, ug.user_pending 

		FROM " . USERS_TABLE . " u, " . USER_GROUP_TABLE . " ug

		WHERE ug.group_id = $group_id

			AND u.user_id = ug.user_id

			AND ug.user_pending = 0 

			AND ug.user_id <> " . $group_moderator['user_id'] . " 

		ORDER BY u.username"; 

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting user list for group', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$group_members = $db->sql_fetchrowset($result); 

	$members_count = count($group_members);

	$db->sql_freeresult($result);


	$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_viewemail, u.user_posts, u.user_rank, u.user_regdate, u.user_from, u.user_website, u.user_email, u.user_unicomm

		FROM " . GROUPS_TABLE . " g, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . USERS_TABLE . " u

		WHERE ug.group_id = $group_id

			AND g.group_id = ug.group_id

			AND ug.user_pending = 1AND u.user_id = ug.user_id

		ORDER BY u.username"; 

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting user pending information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$modgroup_pending_list = $db->sql_fetchrowset($result);

	$modgroup_pending_count = count($modgroup_pending_list);

	$db->sql_freeresult($result);


	$is_group_member = 0;

	if ( $members_count )

	{

		for($i = 0; $i < $members_count; $i++)

		{

			if ( $group_members[$i]['user_id'] == $userdata['user_id'] && $userdata['session_logged_in'] )

			{

				$is_group_member = TRUE; 

			}

		}

	}


	$is_group_pending_member = 0;

	if ( $modgroup_pending_count )

	{

		for($i = 0; $i < $modgroup_pending_count; $i++)

		{

			if ( $modgroup_pending_list[$i]['user_id'] == $userdata['user_id'] && $userdata['session_logged_in'] )

			{

				$is_group_pending_member = TRUE;

			}

		}

	}


	if ( $userdata['user_level'] == ADMIN )

	{

		$is_moderator = TRUE;

	}


	if ( $userdata['user_id'] == $group_info['group_moderator'] )

	{

		$is_moderator = TRUE;


		$group_details = $lang['Are_group_moderator'];


		$s_hidden_fields = '';

	}

	else if ( $is_group_member || $is_group_pending_member )

	{

		$template->assign_block_vars('switch_unsubscribe_group_input', array());


		$group_details = ( $is_group_pending_member ) ? $lang['Pending_this_group'] : $lang['Member_this_group'];


		$s_hidden_fields = '';

	}

	else if ( $userdata['user_id'] == ANONYMOUS )

	{

		$group_details = $lang['Login_to_join'];

		$s_hidden_fields = '';

	}

	else

	{

		if ( $group_info['group_type'] == GROUP_OPEN )

		{

			$template->assign_block_vars('switch_subscribe_group_input', array());


			$group_details = $lang['This_open_group'];

			$s_hidden_fields = '';

		}

		else if ( $group_info['group_type'] == GROUP_CLOSED )

		{

			$group_details = $lang['This_closed_group'];

			$s_hidden_fields = '';

		}

		else if ( $group_info['group_type'] == GROUP_HIDDEN )

		{

			$group_details = $lang['This_hidden_group'];

			$s_hidden_fields = '';

		}

	}


	$page_title = $lang['Group_Control_Panel'];

	include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);


	//

	// Load templates

	//

	$template->set_filenames(array(

		'info' => 'groupcp_info_body.tpl', 

		'pendinginfo' => 'groupcp_pending_info.tpl')

	);

	make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);


	//

	// Add the moderator

	//

	$username = cr($group_moderator);


  $group_rank = '-';


  if ($group_info['group_rank'])


  {


   $group_rank=color_rank($group_info['group_rank'],0);


  }

	 $user_id = $group_moderator['user_id'];


	generate_user_info($group_moderator, $board_config['default_dateformat'], $is_moderator, $from, $posts, $joined, $poster_avatar, $profile_img, $profile, $search_img, $search, $pm_img, $pm, $email_img, $email, $www_img, $www, $unicomm);


	$s_hidden_fields .= '';


	$template->assign_vars(array(

		'L_GROUP_INFORMATION' => $lang['Group_Information'],

		'L_GROUP_NAME' => $lang['Group_name'],

		'L_GROUP_DESC' => $lang['Group_description'],

		'L_GROUP_TYPE' => $lang['Group_type'],

		'L_GROUP_MEMBERSHIP' => $lang['Group_membership'],

		'L_SUBSCRIBE' => $lang['Subscribe'],

		'L_UNSUBSCRIBE' => $lang['Unsubscribe'],

		'L_JOIN_GROUP' => $lang['Join_group'], 

		'L_UNSUBSCRIBE_GROUP' => $lang['Unsubscribe'], 

		'L_GROUP_OPEN' => $lang['Group_open'],

		'L_GROUP_CLOSED' => $lang['Group_closed'],

		'L_GROUP_HIDDEN' => $lang['Group_hidden'], 

		'L_UPDATE' => $lang['Update'], 

		'L_GROUP_MODERATOR' => $lang['Group_Moderator'], 

		'L_GROUP_MEMBERS' => $lang['Group_Members'], 

		'L_PENDING_MEMBERS' => $lang['Pending_members'], 

		'L_SELECT_SORT_METHOD' => $lang['Select_sort_method'], 

		'L_PM' => $lang['Private_Message'], 

		'L_EMAIL' => $lang['Email'], 

		'L_POSTS' => $lang['Posts'], 

		'L_WEBSITE' => $lang['Website'],

		'L_FROM' => $lang['Location'],

		'L_ORDER' => $lang['Order'],

		'L_SORT' => $lang['Sort'],

		'L_SUBMIT' => $lang['Sort'],

		'L_UNICOMM' => $lang['UniComm'],

		'L_SELECT' => $lang['Select'],

		'L_REMOVE_SELECTED' => $lang['Remove_selected'],

		'L_ADD_MEMBER' => $lang['Add_member'],

		'L_FIND_USERNAME' => $lang['Find_username'],

		'L_GROUP_RANK'=>$lang['Group_rank'],


    'GROUP_RANK'=>$group_rank,


		'GROUP_NAME' => $group_info['group_name'],

		'GROUP_DESC' => $group_info['group_description'],

		'GROUP_DETAILS' => $group_details,

		'MOD_ROW_COLOR' => '#' . $theme['td_color1'],

		'MOD_ROW_CLASS' => $theme['td_class1'],

		'MOD_USERNAME' => $username,

		'MOD_FROM' => $from,

		'MOD_JOINED' => $joined,

		'MOD_POSTS' => $posts,

		'MOD_AVATAR_IMG' => $poster_avatar,

		'MOD_PROFILE_IMG' => $profile_img, 

		'MOD_PROFILE' => $profile, 

		'MOD_SEARCH_IMG' => $search_img,

		'MOD_SEARCH' => $search,

		'MOD_PM_IMG' => $pm_img,

		'MOD_PM' => $pm,

		'MOD_EMAIL_IMG' => $email_img,

		'MOD_EMAIL' => $email,

		'MOD_WWW_IMG' => $www_img,

		'MOD_WWW' => $www,

		'MOD_UNICOMM'=>$unicomm,


		'U_MOD_VIEWPROFILE' => append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$user_id"), 

		'U_SEARCH_USER' => append_sid("search.$phpEx?mode=searchuser"), 


		'S_GROUP_OPEN_TYPE' => GROUP_OPEN,

		'S_GROUP_CLOSED_TYPE' => GROUP_CLOSED,

		'S_GROUP_HIDDEN_TYPE' => GROUP_HIDDEN,

		'S_GROUP_OPEN_CHECKED' => ( $group_info['group_type'] == GROUP_OPEN ) ? ' checked="checked"' : '',

		'S_GROUP_CLOSED_CHECKED' => ( $group_info['group_type'] == GROUP_CLOSED ) ? ' checked="checked"' : '',

		'S_GROUP_HIDDEN_CHECKED' => ( $group_info['group_type'] == GROUP_HIDDEN ) ? ' checked="checked"' : '',

		'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields, 

		'S_MODE_SELECT' => $select_sort_mode,

		'S_ORDER_SELECT' => $select_sort_order,

		'S_GROUPCP_ACTION' => append_sid("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id"))

	);


	//

	// Dump out the remaining users

	//

	for($i = $start; $i < min($board_config['topics_per_page'] + $start, $members_count); $i++)

	{

		$username = cr($group_members[$i]);

		$user_id = $group_members[$i]['user_id'];


		generate_user_info($group_members[$i], $board_config['default_dateformat'], $is_moderator, $from, $posts, $joined, $poster_avatar, $profile_img, $profile, $search_img, $search, $pm_img, $pm, $email_img, $email, $www_img, $www, $unicomm);


		if ( $group_info['group_type'] != GROUP_HIDDEN || $is_group_member || $is_moderator )

		{

			$row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];

			$row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];


			$template->assign_block_vars('member_row', array(

				'ROW_COLOR' => '#' . $row_color,

				'ROW_CLASS' => $row_class,

				'USERNAME' => $username,

				'FROM' => $from,

				'JOINED' => $joined,

				'POSTS' => $posts,

				'USER_ID' => $user_id, 

				'AVATAR_IMG' => $poster_avatar,

				'PROFILE_IMG' => $profile_img, 

				'PROFILE' => $profile, 

				'SEARCH_IMG' => $search_img,

				'SEARCH' => $search,

				'PM_IMG' => $pm_img,

				'PM' => $pm,

				'EMAIL_IMG' => $email_img,

				'EMAIL' => $email,

				'WWW_IMG' => $www_img,

				'WWW' => $www,

				'UNICOMM' => $unicomm,


				'U_VIEWPROFILE' => append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$user_id"))

			);


			if ( $is_moderator )

			{

				$template->assign_block_vars('member_row.switch_mod_option', array());

			}

		}

	}


	if ( !$members_count )

	{

		//

		// No group members

		//

		$template->assign_block_vars('switch_no_members', array());

		$template->assign_vars(array(

			'L_NO_MEMBERS' => $lang['No_group_members'])

		);

	}


	$current_page = ( !$members_count ) ? 1 : ceil( $members_count / $board_config['topics_per_page'] );


	$template->assign_vars(array(

		'PAGINATION' => generate_pagination("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=$group_id", $members_count, $board_config['topics_per_page'], $start),

		'PAGE_NUMBER' => sprintf($lang['Page_of'], ( floor( $start / $board_config['topics_per_page'] ) + 1 ), $current_page ), 


		'L_GOTO_PAGE' => $lang['Goto_page'])

	);


	if ( $group_info['group_type'] == GROUP_HIDDEN && !$is_group_member && !$is_moderator )

	{

		//

		// No group members

		//

		$template->assign_block_vars('switch_hidden_group', array());

		$template->assign_vars(array(

			'L_HIDDEN_MEMBERS' => $lang['Group_hidden_members'])

		);

	}


	//

	// We've displayed the members who belong to the group, now we 

	// do that pending memebers... 

	//

	if ( $is_moderator )

	{

		//

		// Users pending in ONLY THIS GROUP (which is moderated by this user)

		//

		if ( $modgroup_pending_count )

		{

			for($i = 0; $i < $modgroup_pending_count; $i++)

			{

				$username = $modgroup_pending_list[$i]['username'];

				$user_id = $modgroup_pending_list[$i]['user_id'];


				generate_user_info($modgroup_pending_list[$i], $board_config['default_dateformat'], $is_moderator, $from, $posts, $joined, $poster_avatar, $profile_img, $profile, $search_img, $search, $pm_img, $pm, $email_img, $email, $www_img, $www, $unicomm);


				$row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];

				$row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];


				$user_select = '';


				$template->assign_block_vars('pending_members_row', array(

					'ROW_CLASS' => $row_class,

					'ROW_COLOR' => '#' . $row_color, 

					'USERNAME' => $username,

					'FROM' => $from,

					'JOINED' => $joined,

					'POSTS' => $posts,

					'USER_ID' => $user_id, 

					'AVATAR_IMG' => $poster_avatar,

					'PROFILE_IMG' => $profile_img, 

					'PROFILE' => $profile, 

					'SEARCH_IMG' => $search_img,

					'SEARCH' => $search,

					'PM_IMG' => $pm_img,

					'PM' => $pm,

					'EMAIL_IMG' => $email_img,

					'EMAIL' => $email,

					'WWW_IMG' => $www_img,

					'WWW' => $www,

					'UNICOMM' => $unicomm,


					'U_VIEWPROFILE' => append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$user_id"))

				);

			}


			$template->assign_block_vars('switch_pending_members', array() );


			$template->assign_vars(array(

				'L_SELECT' => $lang['Select'],

				'L_APPROVE_SELECTED' => $lang['Approve_selected'],

				'L_DENY_SELECTED' => $lang['Deny_selected'])

			);


			$template->assign_var_from_handle('PENDING_USER_BOX', 'pendinginfo');


		}

	}


	if ( $is_moderator )

	{

		$template->assign_block_vars('switch_mod_option', array());

		$template->assign_block_vars('switch_add_member', array());

	}


	$template->pparse('info');

}

else

{

	//

	// Show the main groupcp.php screen where the user can select a group.

	//

	// Select all group that the user is a member of or where the user has

	// a pending membership.

	//

	$in_group = array();


	if ( $userdata['session_logged_in'] ) 

	{

		$sql = "SELECT g.group_id, g.group_name, g.group_rank, g.group_type, ug.user_pending 

			FROM " . GROUPS_TABLE . " g, " . USER_GROUP_TABLE . " ug

			WHERE ug.user_id = " . $userdata['user_id'] . " 

				AND ug.group_id = g.group_id

				AND g.group_single_user <> " . TRUE . "

			ORDER BY g.group_name, ug.user_id";

		if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

		{

			message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

		}


		if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

		{

			$in_group = array();

			$s_member_groups_opt = '';

			$s_pending_groups_opt = '';


			do

			{

				$in_group[] = $row['group_id'];

				if ( $row['user_pending'] )

				{

					$s_pending_groups_opt .= '' . $row['group_name'] . '';

					$template->assign_block_vars('pending_groups',array(


          'NAME'=>color_group($row['group_id'],$row['group_name'],$row['group_rank']),


          'IMAGE'=>color_group_image($row['group_rank']),


          'LINK'=>''.$lang['View_Information'].''));

				}

				else

				{

					$s_member_groups_opt .= '' . $row['group_name'] . '';

					$template->assign_block_vars('member_groups',array(


          'NAME'=>color_group($row['group_id'],$row['group_name'],$row['group_rank']),


          'IMAGE'=>color_group_image($row['group_rank']),


          'LINK'=>''.$lang['View_Information'].''));

				}

			}

			while( $row = $db->sql_fetchrow($result) );


			$s_pending_groups = '' . $s_pending_groups_opt . "";

			$s_member_groups = '' . $s_member_groups_opt . "";

		}

	}


	//

	// Select all other groups i.e. groups that this user is not a member of

	//

	$ignore_group_sql =	( count($in_group) ) ? "AND group_id NOT IN (" . implode(', ', $in_group) . ")" : ''; 

	$sql = "SELECT group_id, group_name, group_type, group_rank 

		FROM " . GROUPS_TABLE . " g 

		WHERE group_single_user <> " . TRUE . " 

			$ignore_group_sql 

		ORDER BY g.group_name";

	if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

	{

		message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting group information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);

	}


	$s_group_list_opt = '';

	while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

	{

		if ( $row['group_type'] != GROUP_HIDDEN || $userdata['user_level'] == ADMIN )

		{

			$s_group_list_opt .='' . $row['group_name'] . '';

			$template->assign_block_vars('other_groups',array(


      'NAME'=>color_group($row['group_id'],$row['group_name'],$row['group_rank']),


      'IMAGE'=>color_group_image($row['group_rank']),


      'LINK'=>''.$lang['View_Information'].''));

		}

	}

	$s_group_list = '' . $s_group_list_opt . '';


	if ( $s_group_list_opt != '' || $s_pending_groups_opt != '' || $s_member_groups_opt != '' )

	{

		//

		// Load and process templates

		//

		$page_title = $lang['Group_Control_Panel'];

		include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);


		$template->set_filenames(array(

			'user' => 'groupcp_user_body.tpl')

		);

		make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);


		if ( $s_pending_groups_opt != '' || $s_member_groups_opt != '' )

		{

			$template->assign_block_vars('switch_groups_joined', array() );

		}


		if ( $s_member_groups_opt != '' )

		{

			$template->assign_block_vars('switch_groups_member', array() );

		}


		if ( $s_pending_groups_opt != '' )

		{

			$template->assign_block_vars('switch_groups_pending', array() );

		}


		if ( $s_group_list_opt != '' )

		{

			$template->assign_block_vars('switch_groups_remaining', array() );

		}


		$s_hidden_fields = '';


		$template->assign_vars(array(

			'L_GROUP_MEMBERSHIP_DETAILS' => $lang['Group_member_details'],

			'L_JOIN_A_GROUP' => $lang['Group_member_join'],

			'L_YOU_BELONG_GROUPS' => $lang['Current_memberships'],

			'L_SELECT_A_GROUP' => $lang['Non_member_groups'],

			'L_PENDING_GROUPS' => $lang['Memberships_pending'],

			'L_SUBSCRIBE' => $lang['Subscribe'],

			'L_UNSUBSCRIBE' => $lang['Unsubscribe'],

			'L_VIEW_INFORMATION' => $lang['View_Information'], 

			'L_GROUP_NAME' => $lang['Group_name'],


			'S_USERGROUP_ACTION' => append_sid("groupcp.$phpEx"), 

			'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields, 


			'GROUP_LIST_SELECT' => $s_group_list,

			'GROUP_PENDING_SELECT' => $s_pending_groups,

			'GROUP_MEMBER_SELECT' => $s_member_groups)

		);


		$template->pparse('user');

	}

	else

	{

		message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_groups_exist']);

	}


}


include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);


?>[/code]

Robisz tak:

Panel admina>>Styles Management>>[zarządzaj cache]>>wyczyść cały cache>>Po czym Kompiluj cały…

Plik jest ok.

Zapewne tpl nie kompilowałes.

Błędu nie wyswietla??

zrobiłem to i kapa! :stuck_out_tongue:

A wrzuciłem:

groupcp_info_body

groupcp_pending_info

groupcp_user_body

z innego stylu i chodzi tylko że jest troszke inna czcionka?

Wiesz moze jak tą czcionke ustawić na normlaną ?

Te p[liki masz w templates które dzisiaj ci dalem.

Po tym masz zrobic kompilacje.

Byłem przekonany ze pliki wgrałes.

no tak wgrałem wszystkie ale te pliki widocznie sa źle wyedytowane bo jak nadpisałem z innego stylu to wyświetly ale inna czcionka

Pliki sa ok. Może nie wgrałem poprostu wszystkich dodatkowych tpl.

A czcionka jest troche inna w niektórych stylach, ale tylko w adminie. To był brak tpl.

eh czyli co tzreba zrobić żeby poprawnie się grupy wyświetlały?

Bo teraz mam te 3 pliki z innego stylu wgrane i jest troszke inna czcionka pomożesZ?

Ty chyba nie czytasz postów kolego.

Daj screna bo ja innej nie widze u siebie.

Prosze bardzo :

s73h672whnx9gl7nm.jpg

Proponuje w takim razie wgrac ponownie ostatnią wersje forum i styl. Jest ok. Scren niżej.

lk48095hhufaybfom.jpg

nie będe wgrywał od nowa bo zadużo hacków wgrałem 8 :stuck_out_tongue:

I zapewne masz błedy. :slight_smile: