Nieaktywny przycisk ,,Stan Wstrzymania''


(mario24) #1

Czemu przy wyłączaniu komputera przyciska ,Stan Wstrzymania'' jest nieaktywny. System Win XP.


(deFco247) #2

Panel Sterowania -> Opcje zasilania -> Zaawansowane -> Przyciski zasilania.


(mario24) #3

pomogło dzięki.