Nieaktywny przycisk ,,Stan Wstrzymania''

Czemu przy wyłączaniu komputera przyciska ,Stan Wstrzymania’’ jest nieaktywny. System Win XP.

Panel Sterowania -> Opcje zasilania -> Zaawansowane -> Przyciski zasilania.

pomogło dzięki.