Niebieski ekran i dziwnie działający komp,sprawdzcie logi

jak gram to po jakimś czasie już dwa razy pojawił sie niebieski ekran z info że invidia coś nie tak że niezgodne z systemem hmmm pozatym komp dziwnie jakoś chodzi i ospale sprawdzcie moje logi.

Pozatym nazwa mój komputer zmieniła sie na user i jakieś tam cyfry.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:09:01, on 2007-03-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\SLEE81.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

C:\windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-MCD] “C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - “C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll” (file missing)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\windows\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\windows\system32\UAService7.exe

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“Odkurzacz-MCD” = ““C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe”” [“Franmo Software”]

“MSMSGS” = ““C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“NvCplDaemon” = “RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup” [MS]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

“nwiz” = “nwiz.exe /install” [“NVIDIA Corporation”]

“NvMediaCenter” = “RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll” [“Safer Networking Limited”]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Google Toolbar Helper”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar3.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}” = “NvCpl DesktopContext Class”

-> {HKLM…CLSID} = “DesktopContext Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\windows\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}” = “Desktop Explorer”

-> {HKLM…CLSID} = “Desktop Explorer”

\InProcServer32(Default) = “C:\windows\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}” = “Desktop Explorer Menu”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\windows\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}” = “nView Desktop Context Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “nView Desktop Context Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\windows\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}” = “Portable Media Devices Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “Portable Media Devices Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\windows\system32\Audiodev.dll” [MS]

“{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}” = “NeroDigitalIconHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalIconHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}” = “NeroDigitalPropSheetHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalPropSheetHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}” = “Play on my TV helper”

-> {HKLM…CLSID} = “NVIDIA CPL Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\windows\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = “NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalColumnHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

DAP_Menu(Default) = “{BED4C38B-F765-45AC-8C56-613F76BBF43E}”

-> {HKLM…CLSID} = “DAPMenuShellExt Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\DAP\PRIVAC~1\DAPCTX~1.DLL” [“Speedbit Ltd.”]

DAP_ShredMenu(Default) = “{BED4C38B-F765-45AC-8C56-613F76BBF43E}”

-> {HKLM…CLSID} = “DAPMenuShellExt Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\DAP\PRIVAC~1\DAPCTX~1.DLL” [“Speedbit Ltd.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

DAP_ShredMenu(Default) = “{BED4C38B-F765-45AC-8C56-613F76BBF43E}”

-> {HKLM…CLSID} = “DAPMenuShellExt Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\DAP\PRIVAC~1\DAPCTX~1.DLL” [“Speedbit Ltd.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

“NoActiveDesktop” = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Disable Active Desktop}

“ClassicShell” = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|

Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}

“ForceActiveDesktopOn” = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Enable Active Desktop}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “%APPDATA%\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\1\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\windows\system32\sstext3d.scr” [MS]

Startup items in “1” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\1\Menu Start\Programy\Autostart

“CamTrack” -> shortcut to: “C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe” [null data]

“UniSpiker-2.6” -> shortcut to: “C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe” [null data]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar3.dll” [“Google Inc.”]

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar3.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{62999427-33FC-4BAF-9C9C-BCE6BD127F08}” = “DAP Bar”

-> {HKLM…CLSID} = “DAP Bar”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll” [empty string]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, “C:\windows\system32\nvsvc32.exe” [“NVIDIA Corporation”]

SecuROM User Access Service (V7), UserAccess7, “C:\windows\system32\UAService7.exe” [“Sony DADC Austria AG.”]

Steganos Live Encryption Engine 8.1 [service], SLEE_81_SERVICE, “C:\windows\system32\SLEE81.exe” [null data]

Sunbelt Kerio Personal Firewall 4, KPF4, ““C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe”” [“Sunbelt Software”]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\windows\system32\wdfmgr.exe” [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 40 seconds.

---------- (total run time: 106 seconds)

Logi są czyste.

Podaj konfigurację sprzętową komputera.

Sprawdź czy masz jakieś minidump’y, a jeśli tak to najlepiej wklej zawartość kilku.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 977#797977

Możesz sprawdzić temperatury i napięcia programem EVEREST:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

Jeśli to rzeczywiście coś związanego z NVIDIA to możesz spróbować przeinstalować sterowniki wcześniej je porządnie usuwając:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76390

--------[EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.]------------------------------------------------------------

Wersja EVEREST v2.20.405/pl

Strona domowa http://www.lavalys.com/

Typ raportu Szybki raport

Komputer USER-4B0E236836 (komputer maria)

Generator raportu 1

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Data 2007-03-08

Czas 17:44

--------[Czujnik]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości czujnika:

Typ czujnika ITE IT8705F (ISA 290h)

Nazwa płyty głównej ECS K7VTA3 / L7VTA / L7VTM

Temperatury:

Płyta główna 39 °C (102 °F)

Procesor 49 °C (120 °F)

Aux 37 °C (99 °F)

WDC WD400BB-00FJA0 39 °C (102 °F)

Wentylatory:

Procesor 3245 RPM

Wartości napięć:

Napięcie rdzenia procesora 1.58 V

+2.5 V 2.51 V

+3.3 V 3.23 V

+5 V 3.58 V

+12 V 8.19 V

VBAT baterii CMOS 3.06 V

Debug Info F 34 FF FF

Debug Info T 39 49 37

Debug Info V 63 9D CA 85 80 4C 59 (43)

--------[Debug - PCI]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00

Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 89 31

Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 04 18 19 88 80 82 44 00 00

Offset 50: C0 00 00 00 40 85 18 18 DF 11 08 08 18 18 18 18

Offset 60: 80 AA 00 20 FE 99 00 19 69 A5 65 D0 41 6F 00 00

Offset 70: 82 C8 00 01 01 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 0F 00 00 00 80 00 00 00 03 00 06 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 1F 21 98 00 00

Offset B0: 7F 9B 00 9B 48 00 00 02 6A 00 00 01 00 00 00 8C

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 17 A3 6B EA 0F 1C F1 19 11 FF 00 00 61 11 76 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 CC 00 00 9A 20 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

Offset 00: 06 11 68 B1 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 30 A2

Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

Offset 40: 81 C0 88 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00

Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00

Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00

Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 44 00 F0 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08

Offset 50: 81 1D 09 00 00 B0 A3 50 43 80 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 19 10 81 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00

Offset 80: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00

Offset 90: 00 00 04 88 90 40 04 00 00 36 C0 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6

Offset 50: 07 E6 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00

Offset 80: F8 1E 3C 03 00 00 00 00 30 F6 3B 03 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 06 00 71 05 19 10 81 0A 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC’97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00

Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 81 0A

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00

Offset 40: 31 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00

Offset 10: 01 E8 00 00 00 10 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08

Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce4 MX 440 Video Adapter

Offset 00: DE 10 71 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00

Offset 10: 00 00 00 E8 08 00 00 D8 08 00 00 E0 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01

Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F

Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00

Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

--------[Debug - Video BIOS]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.~.K7400.L.w.VIDEO …O…IBM VGA Compatible…}.10/03/02

C000:0040 …~…PMIDj.m…

C000:0080 …7.NV…c…s…P…q(Ik.k.w.v.v…

C000:00C0 …B.l.l.’…&.t.|…t…Jm.m…:m*m.

C000:0100 …PCIR…q…~…NVIDIA GeForce MX 440-SE VGA BIOS…

C000:0140 …Version 4.17.00.63.

C000:0180 42 …Copyright © 1996-2002 NVIDIA Corp…NV17 () Board…

C000:01C0 …Chip Rev A2…n…z…y…t…i…a

C000:0200 …x…b…7…rR.g…f…h…c).eX.q…l…k…j…o…u…v:.9…8U.1…2…4H

C000:0240 .3…6…5…I…f...&.................u..fa....f3…fa.2…,…

C000:0280 C…:.u…T.2…M.u…&2…u…t…Q…(Y.f…7…

C000:02C0 …f.#…f…u…f…7…f…u…f…7…f+…

C000:0300 u.S…[…f`f…f…f…@.f…f…@f…f…xi<.u…7…u…

C000:0340 .4Rf…h…[.f…f…2…f…f3.Zf…f…f…f.2…f3.f.

C000:0380 .f…f…f.q…fa…".C…C…u…C…u…

C000:03C0 …f…C.T%."'C…'C…u…B.J…f…f…C…'C.


The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 08.03.2007 (Czw) 18:01[/size][/color]

Komputer:

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional

Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Płyta główna:

Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+

Nazwa płyty głównej ECS L7VTA (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)

Mikroukład płyty głównej VIA VT8377 Apollo KT400

Pamięć fizyczna 384 MB (PC3200 DDR SDRAM)

Typ BIOS’u Award (06/26/03)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)

Ekran:

Karta wideo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 MB)

Akcelerator 3D nVIDIA GeForce4 MX 440

[code]

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 08.03.2007 (Czw) 18:04[/size][/color]

chyba najlepiej będzie te sterowniki usunąć i nowe zainstalować ale płytki nie moge znależć może znajde ale czy poradze w tym awaryjnym usónąć to nie wiem hmm

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 08.03.2007 (Czw) 18:10[/size][/color]

--------[Procesor graficzny]------------------------------------------------------------------------------------------

[AGP 4x: nVIDIA GeForce4 MX 440]

Właciwoci procesora graficznego:

Karta wideo nVIDIA GeForce4 MX 440

Nazwa kodowa procesora graficznego NV17

Urzšdzenie PCI 10DE / 0171

Liczba tranzystorów 29 milion(ów)

Technologia wykonania 0.15u

Typ magistrali AGP 4x @ 4x

Rozmiar pamięci 64 MB

Częstotliwoć taktowania układu graficznego 250 MHz

Częstotliwoć taktowania przetwornika RAMDAC 350 MHz

Liczba potoków pikseli 2

Liczba układów zarzšdzania teksturami (TMU) na potok2

Pixel Fillrate 500 MPikseli/sek

Texel Fillrate 1000 MTekseli/sek

Właciwoci magistrali pamięci:

Typ magistrali DDR

Szerokoć magistrali 64-bitowy(a)

Rzeczywista częstotliwoć taktowania 158 MHz (DDR)

Efektywna częstotliwoć taktowania 317 MHz

Przepustowoć 2536 MB/sek

[code]

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 08.03.2007 (Czw) 18:11[/size][/color]

--------[Karta wideo Windows]-----------------------------------------------------------------------------------------

[NVIDIA GeForce4 MX 440]

Właciwoci karty wideo:

Opis urzšdzenia NVIDIA GeForce4 MX 440

Napis z karty GeForce4 MX 440

Napis z BIOS’u Version 4.17.00.63.42

Typ mikroukładu GeForce4 MX 440

Typ konwertera DAC Integrated RAMDAC

Zainstalowane sterowniki nv4_disp (6.14.10.9371 - nVIDIA ForceWare 93.71)

Rozmiar pamięci 64 MB

[code]

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 08.03.2007 (Czw) 18:12[/size][/color]

te minidumpy dopiero wkleje ściągam program