Niebieski ekran z błędem: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

c84a5fe0c7d31879.jpg

ad591a9abdfd4be7med.jpg

Screeny z błędu…

Komputer się zawiesza oraz pojawia się niebieki ekran z błędem screeny powyżej…

Komputer:

Gigabyte ga-m69 s3h

AMD x2 5000

2gb ram ocz

gigabyte 9600GT

system win XP sp3

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.

Zalecany sposób rozwiązania problemu.

Ten ogólny tekst dotyczy wszystkich błędów Stop określonego typu. W zależności od numeru błędu, możesz być poproszony o sprawdzenie dostępnej przestrzeni dyskowej, odinstalowanie urządzenia albo usunięcie lub uaktualnienie ostatnio zainstalowanego sterownika lub programu.

Numer błędu i parametry.

Programiści nazywają tę sekcję Informacje o wykrywaniu błędów (ang. bugcheck information). Tekst następujący po słowie STOP zawiera numer błędu (w zapisie szestnastkowym, co jest oznaczone przez 0x na początku kodu) oraz maksymalnie cztery parametry, które są specyficzne dla każdego typu błędu.

W naszym przykładzie kod błędu to 0x000000D1 (lub samo D1), co wskazuje na sterownik, który próbował użyć niewłaściwego adresu pamięci.W tym przykładzie parametry określają kolejno:

Adres pamięci, do którego sterownik chciał uzyskać dostęp.

Poziom żądania przerwania (IRQL), którego Windows używa do określenia kolejności, w jakiej ma odpowiedzieć na żądania sprzętu lub oprogramowania.

Czy sterownik próbował odczytać coś z pamięci, czy też zapisać do pamięci (0 oznacza, że była to operacja odczytu).

Adres pamięci, z którego pochodziło niedozwolone żądanie.

Szczegóły sterownika.

W niektórych (nie wszystkich) komunikatach błędu Stop linia ta, wymienia nazwę sterownika powiązanego z błędem. Jeżeli pojawi się nazwa pliku, sprawdź, czy sterownik jest cyfrowo podpisany. Jeżeli będzie to potrzebne, możesz użyć Konsoli Odzyskiwania lub uruchomić system Windows w Trybie awaryjnym, w celu usunięcia lub przywrócenia sterownika. Nie zakładaj jednak z góry, że plik, który wskazał BSOD, jest uszkodzony. Czasem zdaża się, że inny plik zawiesza program lub usługę, która z kolei wykonuje niedozwoloną operację i to właśnie jej nazwa będzie widoczna na niebieskim ekranie. Przykładowa linijka tej sekcji wygląda tak:

*** tcpip.sys - Address F75D2870 base at F759000, DateStamp 3b7dc580

Stop 0x0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Proces lub sterownik trybu jądra próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci bez

autoryzacji. Ten błąd Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkodzone lub niekompatybilne urządzenie albo oprogramowanie. Nazwa będącego sprawcą sterownika urządzenia często ukazuje się w komunikacie o błędzie Stop i może dostarczyć ważnych wskazówek do rozwiązania problemu.

Rozwiązanie: Jeżeli komunikat wskazuje na konkretne urządzenie lub kategorię urządzeń, spróbuj usunąć lub wymienić urządzenia z tej kategorii. Jeżeli ten komunikat błędu Stop pojawi się podczas instalacji lub procedury aktualizacji systemu, możesz podejrzewać niekompatybilny sterownik, usługę systemową, skaner wirusów, program do wypalanie płyt CD lub program do tworzenia kopii zapasowych. Jeśli błąd pojawia się np. po dodaniu nowej karty rozszerzeń, należy usunąć kartę i sprawdzić czy BSOD nadal się pojawia. Rozwiązaniem może być także instalacja najnowszych sterowników kompatybilnych z Windows XP.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W przeciwnym razie temat zostanie przeniesiony do kosza.