Niebieskie tło i "Spyware Infection" - Log

prosze o pomoc ! pojawilo mi sie niebieskie tlo i napis spyware infecjon

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:02:40, on 2005-11-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\perfmnt.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\uclt32.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\WINDOWS\System32\rtf32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\winstall.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ziom\Pulpit\winampa.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\mdms.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msmsgs.exe

D:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Internet Explorer Web Content Guard - {1B77D30A-81C9-497A-8647-142F7511B1FB} - C:\DOCUME~1\ziom\USTAWI~1\Temp\mediabar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5437D1E0-FA38-41EF-816B-D9F299E767CA} - C:\WINDOWS\System32\npm3DE9.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Update] scvvhost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\izka\izka\winamp\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] uclt32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [qxclcp] C:\WINDOWS\qxclcp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [rtf32.exe] rtf32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows Update] scvvhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] uclt32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] uclt32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'mswsck2.dll' missing

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuklc.mht!http://kazaalite.pl/stats/loud.chm::/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {24311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} (HbtInstObj) - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c11.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O16 - DPF: {A957CB75-EB22-408A-B718-58F390AF7C53} - https://demo.elraty.pl/skk.cab

O16 - DPF: {B7E76C25-791F-432E-BDB7-748D01A93FC2} (VacPro.int_ver30) - http://advnt01.com/dialer/int_ver30.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5A0014C6-9D01-4A31-AE87-430943D36EF2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: iexplore - efd02.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\System32\msctl32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Microsoft Windows Update (Microsoft Update) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\scvvhost.exe" -netsvcs (file missing)

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

Post wydzielony z innego tematu.

ratmir , lepiej zakładaj nowy temat niż podpinaj sie do cudzego.

Tak będzie łatwiej dla ciebie i sprawdzających.

Klin , pozwoliłem sobie usunąć twój komentarz.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Oczyśc w trybie awaryjnym TEMP , opóżnij kosz.

Poczytaj Tapetka SpySheriff i Usuwanie Trojan.Repsamo oraz Usuwanie VX2.BetterInternet i zób log nr 1 i wklej :wink:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=31936

to bez kitu działa. a myślałem, ze będę musiał reinstalke gruntowaną przeprowadzić:)