Niechciana strona startowa

Po instalacji ponoć nowego patch (v.30) do Counter Strika 1.6 jako strona główna ustawiał się http://www.entretieneteds.vze.com.

w żaden sposób nie moge jej zmienić ;/.

taki problem istaniej tylko na moim profilu użytkownika

co radzicie zrobić?

W jakiej przeglądarce internetowej ustawiła się taka strona startowa?

Wrzuć zestaw logów - HijackThis i SilentRunners:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Ewentualnie zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=120606

Log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:06:44, on 2007-01-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Dane\Piotrek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

używam IE 6.0.2900

w rejestrze zmieniłem stronę startową na Google, ale z poziomi IE nie mogę zmienić SS

Log czysty.

Czy sam ustawiałeś tą restrykcję?

Jeśli nie to ciachnij.

Czy po zmianie strony startowej w rejestrze strona została taka jaką ustawiłeś.

Dlaczego nie możesz zmienić w IE. Nie dokonuje zmian? A może pole do edycji strony startowej jest zablokowane? Skonkretyzuj.

tak po zmianie w rejestrze strona startowa była tak na jaka ustawiłem, pole edycji strony startowej jest zablokowane

Złączono Posty : 16.01.2007 (Wto) 17:31

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

-skasowalem to i jet spoko, co zrobić zeby takie cos sie nie powtórzyło?

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners