Niechciane reklamy


(wieszak) #1

Witam :slight_smile:

Wkleiłem loga ponieważ nie moge pozbyć się reklam wyskakujących jak tylko wejdę na neta.Log pochodzi z kompa w pracy a człowiek go obsługujący jest zielony i latał sobie po różnych dziwnych stronkach :lol:

Przeskanowałem ad-awarem, coś znalazł i wywaliłem ale problem dalej jest.Co chwile pokazuje się w trayu ikonka z informacją że komp zainfekowany jakimś spywarem i jak klikne w nią to łącze się ze stroną producenta.Tam moge sobie przeskanować kompa online.Dokonałem skanu i znalazło mi troche śmieci.Najlepsze jest to ,że teraz za każdym razem jak klikne na info z traya to odrazu łączy się z netem i poleca mi kupienie tego progosa za …$ :smiley: Co mam zrobić co bym się pozbył tego badziewia :))

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:00, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\INTERIA.PL\Melo\Melo.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\soffice.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\NORCOM\STACJA\Stacja.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Documents and Settings\Saturn\Moje dokumenty\Nowy folder (5)\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HomepageBHO - {724510c3-f3c8-4fb7-879a-d99f29008a2f} - C:\WINDOWS\system32\hp8472.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Melo] C:\Program Files\INTERIA.PL\Melo\Melo.exe s=0

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119612194421

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{19B61D3D-351D-48F8-A76F-6772014FF07F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: PC-cillin PersonalFirewall (PCCPFW) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Usuń takze pliki:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie updatescenter.com / security2k.net / syserrors.com / SpyAxe

Znasz to?


(wieszak) #3

Tak to jakiś komunikator :smiley:

a do reszty to jutro zadziałam

Dzięki