Niechciane reklamy

Witam,

Jeżeli nie masz aktualnej licencji na stary Trend Micro to odinstaluj ten program.

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-1527064546-3971443956-1563936481-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Pablo\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-29] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1527064546-3971443956-1563936481-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1527064546-3971443956-1563936481-1001 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
FF Extension: PriceFountain - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kpfmtlsx.default\Extensions\{b6a94784-0ffb-4121-88c6-435139067ee2}.xpi [2014-11-12]
C:\Users\Pablo\Downloads\IrfanView(12867)-dp.exe
C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Fix:

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

BHO-x32: PriceFountain -> {b608cc98-54de-4775-96c9-097de398500c} -> C:\Users\Pablo\AppData\Local\PriceFountain\PriceFountainIE.dll No File
S3 Amsp; "C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe" coreFrameworkHost.exe -m=rb -dt=60000 [X]
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST