Niedziałający program batch

Kiedy Włączam Program, Wszystko Działa Poprawnie, Ale Kiedy Już Wybiorę Opcję, Program Się Wyłącza 

 

Caly Program : 

 

@echo off

echo Witamy W _SKTB_, Aby Kontynuowac, Nacisnij Dowolny Klawisz !

Pause > nul

cls

set /p imie=Jak Masz na Imie? 

echo Witaj %imie%, Aby Kontynuowac Nacisnij Dowolny Klawisz

title System Komend Typu Batch              v. 1.0

pause > nul

@echo off

echo Co Chcesz Zrobic

echo 1: Wejsc Na Kanaly Tworcow

echo 2: Wylaczyc Program

echo 3: Zobaczyc Sklad Folderu w ktorym Jest System

echo 4: Zobaczyc Wszystkie Mozliwe Komendy Do CMD

echo 5: Zmien Kolory

set /p wybor=Opcja:

if %wybor%==1 [link do mojego kanału]

if %wybor%==2 

if %wybor%==3 

tree

if %wybor%==4 help

if %wybor%==5 echo  

Wybierz Kolory Systemu 

echo 1: Czarno Biały

echo 2: Zolto Szary

echo 3: Niebiesko Zielony

set /p wybor=Opcja:

if %wybor%==1 color 0 7

if %wybor%==2 color 6 8

if %wybor%==3 color 1 2

 

Pogrubiłem Opcje Które Nie Działają, Napiszcie Mi To Naprawione lub  czemu Nie Działa Ważne ! ! !

Nie działa gdyż nawet to nie logiczne

Zamieszczaj kod w tagach code

+Zapamiętaj że TYLKO zdania rozpoczynamy wielką literą (plus nazwy własne). Wyrazy nie mogą być wielką literą

@echo off
echo Witamy w SKTB, aby kontynuowac, nacisnij dowolny klawisz!
pause>nul
cls
echo Jak masz na imie?
set/p "imie=>"
echo Witaj %imie%, aby kontynuowac nacisnij dowolny klawisz
title System komend typu batch              v. 1.0
pause>nul
echo Co chcesz zrobic
echo 1) Wejsc na kanaly tworcow
echo 2) Wylaczyc program
echo 3) Zobaczyc sklad folderu w ktorym jest system
echo 4) Zobaczyc komendy do CMD
echo 5: Zmien kolory
set/p "wybor=>"
if %wybor%==1
start #X# [link]
elseif %wybor%==2
exit
elseif %wybor%==3 
dir %windir%
pause>nul
if %wybor%==4
help
pause>nul
if %wybor%==5
goto :kolory
:kolory
echo Wybierz kolory systemu 
echo 1) Czarno biały
echo 2) Zolto szary
echo 3) Niebiesko zielony
set/p "wybor=>"
if %wybor%==1 color 0 7
elseif %wybor%==2 color 6 8
elseif %wybor%==3 color 1 2

Prawie wszystko źle. Porównaj to co zmieniłem do swojej wersji.

Podmień #X# na lokalizację przeglądarki (np. %programfiles%/Google/Chrome/chrome.exe)