Niedziałający program (C++)


(Matylda Nawrocka) #1

Dzień dobry.

Mam problem z poniższym programem, nie chce sięskompilować. Proszę o szybką pomoc, gdyż muszę to zrobić na jutro.

 

include


(MetaX) #2
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
using namespace std;

struct data
{
  int rok;
  int miesiac;
  int dzien;
};


struct uczestnik
{
  char imie;
  char nazwisko;
  int wiek;
  data data_urodzenia;
};

int wypelnij(uczestnik osoby[20])
{
  int t=0;
  char odpowiedz='T';
  do
  {
    cout << "Podaj imie uczestnika: ";
    cin >> osoby[t].imie;
    cout << "Czy uczestnik moze sie zapisac? T/N: ";
    cin >> odpowiedz;
    t++;
  }
  while (t<20 && odpowiedz!='N' && odpowiedz!='n');
  return t;
}

void wypisz (uczestnik t[20], int liczba)
{
  for (int i=0; i<liczba; i++)
  {
    cout << t[i].imie << " " << t[i].nazwisko;
    cout << " " << t[i].data_urodzenia.rok;
    cout << " " << t[i].data_urodzenia.miesiac;
    cout << " " << t[i].data_urodzenia.dzien;
  }
}

uczestnik znajdz_opiekuna(uczestnik t[20], int liczba)
{
  uczestnik opiekun;
  opiekun = t[0];
  for (int i=1; i<liczba; i++)
  if (opiekun.data_urodzenia.rok > t[i].data_urodzenia.rok)
  opiekun = t[i];
  return opiekun;
}

void wypisz (uczestnik ktos)
{
  cout << ktos.imie << " " << ktos.nazwisko;
  cout << " " << ktos.data_urodzenia.rok;
  cout << " " << ktos.data_urodzenia.miesiac;
  cout << " " << ktos.data_urodzenia.dzien;
}

int main()
{
  uczestnik osoby[20];
  int t = wypelnij(osoby);
  wypisz (osoby, t);
  cout << "Opiekun wycieczki: ";
  wypisz (znajdz_opiekuna (osoby, t));
  
  getchar();
  return 0;
}

(KoczurekK) #3

||=== Build: Debug in Cóś z forum (compiler: GNU GCC Compiler) ===|

/media/kamil/workspace/Programowanie/Cóś z forum/main.cpp|49|error: expected ‘)’ before ‘;’ token|

/media/kamil/workspace/Programowanie/Cóś z forum/main.cpp|49|error: expected initializer before ‘)’ token|

/media/kamil/workspace/Programowanie/Cóś z forum/main.cpp||In function ‘int main()’:expressionless:

/media/kamil/workspace/Programowanie/Cóś z forum/main.cpp|73|error: too many arguments to function ‘uczestnik znajdz_opiekuna(uczestnik*)’|

/media/kamil/workspace/Programowanie/Cóś z forum/main.cpp|49|note: declared here|

||=== Build failed: 3 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|

 

Przeczytaj logi zamiast przeszkadzać na forum z błahych powodów.

Ps. linia 49 -> przecinek zamiast średnika.