Nieoczekiwane restarty kompa

Oto log z :

HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:52:21, on 2005-09-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Windows folder: C:\WINDOWS

System folder: C:\WINDOWS\SYSTEM32

Hosts file: C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE (filesize 77824 bytes, MD5 D5D0CD6A04617A15C2DF76CD668FF540)

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Friendly fts.exe] "C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe" (filesize 72192 bytes, MD5 AB1B1B71DC62D02123F9E2CAA3BE3305)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dllC:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exeC:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exeC:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exeC:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exeC:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

LOG OK

to jest znak errora, który u ciebie nastąpił. Wejście nieszkodliwe. Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Mam firewalla kasperky antihaker i mks antywira oraz microsoft AntiSpyware ;/ a komp się sam resetuje ;/

A więc co to może być szkodniki ?? ;/

Raczej nie, log masz czysty, przyczyna problemu leży gdzie indziej.

Zrób podstawy takie jak defragmentacja, scandisk

Dodatkowo sprawdz RAM oraz temperature sprzetu czyli temp. procka, dysku twardego itp.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.