"Nieoczekiwany koniec pliku php ?"


(jacko1998) #1

Parse error, że niby nieoczekiwany koniec pliku...

<?php

  if (isset($_POST['wyslij'])){

	$mail = $_POST['mail'];

	$temat = $_POST['temat'];

	$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

	if (strlen($mail) <= 0){

	  echo "Musisz podać adres E-Mail";

	}else{

	  if (strlen($temet) <= 0){

		  echo "Musisz podać nazwę temetu";

		  }else{

		  if (strlen($wiadomosc) <= 0){

			  echo "Musisz napisać wiadomość";

			}else{

			  if(filter_var($mail, FILTER_VALIDATE_EMAIL) == true){

				  mail("jacek.bulowski@gmail.com", $temat, $wiadomosc, "FROM: " . $mail);

				}else{

				  echo "Musisz podać poprawny adres E-Mail";

				}

			}

		}

	 }

  }

?>[/code]

(Grzelix) #2

Policz liczbę nawiasów otwierających i zamykających.

Ta liczba powinna się zgadzać, a u Ciebie niestety jest różna co powoduje błąd.


(jacko1998) #3

Naprawione, ale nowy błąd, z którym wcześniej się już spotkałem, ale nie wiem jak go rozwiązać.

Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\wamp\www\strona\php\kontakt.php on line 16

(B.Andy) #4

Musisz ustalić serwer wysyłania w pliku php.ini, mail nie może iść znikąd. Albo skorzystać z tego: http://email.about.com/od/emailprogramm ... cation.htm i wtedy nie musisz ingerować w ustawienia php, jednakże ciągle musisz podać serwer smtp poczty :slight_smile:


(jacko1998) #5

To też naprawiłem, ale teraz to jak już wypełnie wszystko i wyślę, to się tylko strona odświeża...


(B.Andy) #6

Wg. Tego kodu, jak wszystko pójdzie, to żaden komunikat się nie pokazuje, wiadomość na pocztę nie dochodzi (sprawdź też spam)?