Nieporzdane zipy w Shared-czy to wirusy?

jestem zaniepokojona pewna sprawa.w Shared mam mnostwo zipow.po ich wykasowaniu znowu sie pojawiaja. pojawily sie prawdopodobie po sciaganiu plikow z LimeWire.obawiam sie ze sa to jakies wirusy…LimeWire juz wywalilam.czy mozna w jakis sposob pozbyc sie tych zipow?prosze o rade

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:47:23, on 2007-01-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\system32\PMSveH.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

C:\WINDOWS\system32\PMHandler.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~1\AMSG\amsg.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\cssauthe.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\EVELA\Pulpit\hijackthis.com


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lenovo.com/us/en/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lenovo.com/us/en/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPWAUDAP] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMHandler] C:\WINDOWS\system32\PMHandler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suScheduler] C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncher.exe /SCHEDULER

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] c:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\PROGRA~1\THINKV~1\AMSG\amsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IS CfgWiz] C:\Program Files\Norton Internet Security\cfgwiz.exe /GUID {257BBC47-1B26-432e-9F84-188603799DD3} /MODE CfgWiz /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cssauthe] "C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\cssauthe.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IBM Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/us/en/

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: textwareilluminatorbase - {CE5CD329-1650-414A-8DB0-4CBF72FAED87} - C:\WINDOWS\system32\textwareilluminatorbaseProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: OPXPGina - C:\Program Files\Softex\OmniPass\opxpgina.dll

O20 - Winlogon Notify: tphotkey - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tphklock.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: PMSveH - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\PMSveH.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: ThinkVantage System Update (UCLauncherService) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

do usunięcia wpis i folder

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

dzieki za pomoc:) a co z tymi zipami?

Dokładną lokalizację i nazwy tych plików podaj, wklej raport z AVG.

raport z AVG? :oops: gdzie go mozna znalezc…

Jak kończy skanowanie masz przecież wyświetla ten raport

w sumie to tego raportu z AVG nie musze juz wkliejac bo zipy zniknely po wywaleniu O4 - HKLM…\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto. a co myslicie o tym?: O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

wywalic?

Możesz zafixować wpis :slight_smile:

dzieki za pomoc:)sprawa sie rozwiazala wiec zamykam watek