Niepotrzebne reklamy jak usunąć

Witam

Od jakiegoś czasu pojawiają mi się błędy o braku pliku sysmenu.dll. Zgodnie z instrukcjami na forum wygenerowałem logi:

 

FSRT

http://www.wklej.org/id/1679672/

 

Addition

 

Proszę o pomoc w wygenerowaniu fixlisty.

 

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {0F9C4F80-7C91-4F8B-BD64-742AF1998CDC} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA = C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe ==== ATTENTION
Task: {2635CF55-BF67-4D60-9B66-E4362862DD27} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore = C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe ==== ATTENTION
Task: {30D1EDC7-6EEC-47EE-9477-E7CE3761FD27} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 ==== ATTENTION
Task: {33E2AA4E-1198-446E-98F8-66A4D1A2B12D} - System32\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5 = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5.exe ==== ATTENTION
Task: {3C7A1097-D9B5-4871-A731-6DCF6A998886} - System32\Tasks\YTDownloader = C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe ==== ATTENTION
Task: {42EF608E-847D-4F0C-A72B-3970EE16F63D} - System32\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5_user = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5.exe ==== ATTENTION
Task: {432B8C4D-E69A-44E7-A57E-022CDEC54509} - System32\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-6 = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-6.exe ==== ATTENTION
Task: {45ACE690-DEC1-4410-B712-81DFE557313C} - System32\Tasks\CIIAYI = C:\Users\Matez\AppData\Roaming\CIIAYI.exe ==== ATTENTION
Task: {47AF95C9-0917-49B0-AB36-C93CCFA42AD4} - System32\Tasks\ShopperPro = C:\Program Files (x86)\ShopperPro\ShopperPro.exe ==== ATTENTION
Task: {4976919A-9C99-4BC2-B83E-26E6E7DF7697} - System32\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-4 = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-4.exe ==== ATTENTION
Task: {4C9EB519-BF31-4620-B76C-1AF654D30E7C} - System32\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-6 = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-6.exe ==== ATTENTION
Task: {4D4A84C2-3282-4FF7-8177-3EDABC5A69AF} - System32\Tasks\UERRV = C:\Users\Matez\AppData\Roaming\UERRV.exe ==== ATTENTION
Task: {557643AB-4D93-4E30-AADA-DC987E52BE0C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 ==== ATTENTION
Task: {5B79955F-70BD-48E4-BE8A-C33079563D4F} - System32\Tasks\ShopperProJSUpd = C:\Program Files (x86)\ShopperPro\updater.exe ==== ATTENTION
Task: {5FEEBACC-E401-4D9F-8078-8B7CFB2D50B6} - System32\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-7 = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-7.exe ==== ATTENTION
Task: {66D646B8-F611-4901-B394-41FC233D5F0B} - System32\Tasks\SMupdate1 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update1 ==== ATTENTION
Task: {6D0F54B0-4E58-4A10-A905-F50137CC9622} - System32\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5_user = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5.exe ==== ATTENTION
Task: {6E150A9C-DE32-49C2-8F94-EA1FD7CC1C4F} - System32\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-6 = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-6.exe ==== ATTENTION
Task: {77A30650-2146-4D54-9200-A128A4C1D7D7} - System32\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5 = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5.exe ==== ATTENTION
Task: {8A77C8C9-2B11-4397-BB85-05A629AFCCDA} - System32\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-4 = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-4.exe ==== ATTENTION
Task: {92A6EB2D-9CE0-45D8-AC4A-18B91BD10DA9} - System32\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-7 = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-7.exe ==== ATTENTION
Task: {9C284FAB-983D-4812-AB85-A89000DA7878} - System32\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5_user = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5.exe ==== ATTENTION
Task: {A3A07137-3699-4180-B4B8-A646965AFB65} - System32\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-7 = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-7.exe ==== ATTENTION
Task: {A8CC43B1-0C2E-413D-8AB9-3E3C9CE82652} - System32\Tasks\YTDownloaderUpd = C:\Program Files (x86)\YTDownloader\updater.exe ==== ATTENTION
Task: {B5803B19-BBBA-4303-A3C6-CE32E2BD5FF1} - System32\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-4 = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-4.exe ==== ATTENTION
Task: {B8001F54-7943-4090-B516-993EC4154208} - System32\Tasks\{81BA8534-9E07-465C-AE24-21E6613070FF} = pcalua.exe -a C:\Users\Matez\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c -ptid=obw ==== ATTENTION
Task: {B9080793-D4B3-417B-8786-DCD88B30338A} - System32\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-10_user = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-10.exe ==== ATTENTION
Task: {C27A3D03-DF26-4287-82E3-5E19C1FF1D53} - System32\Tasks\SPDriver = C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1489.0.0.0\jsdrv.exe ==== ATTENTION
Task: {CD9A2F07-CFB5-484C-8F99-233F0891022A} - System32\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5 = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-6.job = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-6.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-7.job = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-1-7.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-4.job = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-4.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5.job = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5_user.job = C:\Program Files (x86)\Sense\29689452-d59c-4bad-8066-fc211ad559cf-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-6.job = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-6.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-7.job = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-1-7.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-10_user.job = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-10.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-4.job = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-4.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5.job = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5_user.job = C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\cd1edcae-196b-43f2-88be-93cc51a21963-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\CIIAYI.job = C:\Users\Matez\AppData\Roaming\CIIAYI.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-6.job = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-6.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-7.job = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-1-7.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-4.job = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-4.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5.job = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5_user.job = C:\Program Files (x86)\Ge-Force\d92a0940-53c0-4c18-8145-4e4bc0f69190-5.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job = C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job = C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\UERRV.job = C:\Users\Matez\AppData\Roaming\UERRV.exe ==== ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1422815629from=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1422815629from=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4q={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1422815629from=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1422815629from=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-2409889263-2964703491-871917470-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2409889263-2964703491-871917470-1000 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=obwutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4ts=1422815681type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2409889263-2964703491-871917470-1000 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=obwutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4ts=1422815681type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2409889263-2964703491-871917470-1000 - {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=obwutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4ts=1422815681type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2409889263-2964703491-871917470-1000 - {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=obwutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=obwuid=ST500DM002-1BD142_Z2AQFVM4XXXXZ2AQFVM4ts=1422815681type=defaultq={searchTerms}
BHO-x32: No Name - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - No File
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=10 - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll No File
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=4 - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll No File
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\wtu-secure-search.xml [2015-02-01]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [fftoolbar2014@etech.com] - C:\Users\Matez\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zgu7r2ls.default\extensions\fftoolbar2014@etech.com
R2 IHProtect Service; C:\Program Files (x86)\XTab\ProtectService.exe [158896 2015-01-16] (XTab system)
S3 MSICDSetup; \\D:\CDriver64.sys [X]
S3 NTIOLib_1_0_C; \\D:\NTIOLib_X64.sys [X]
S2 sbmntr; \\C:\PROGRA~2\YTDOWN~1\sbmntr.sys [X]
S2 SPDRIVER_1489.0.0.0; \\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1489.0.0.0\jsdrv.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Wielkie dzięki, pomogło.

Skasuj folder C:\FRST