Niepotrzebny wpis w menu start


(Anonymous Dreams) #1

Kochani, jak mam usunąć niepotrzebny folder po programie pozostały w menu

Start => Programy=> Player DVD

Tradycyjne "usuń" nie działa - nie rozwija się z kliknięcia prawego klawisza myszy.

A próba usunięcia przez eksplorator kończy się komunikatem:

Błąd usuwania pliku lub folderu

"Nie można usunąć plik: Nie można odczytać z pliku lub dysku źródłowego"


(Leon$) #2

Zastosuj Unlockera http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=59&id=1571

:slight_smile:


(Anonymous Dreams) #3

Leon$ !!