Niepowodzenie przywracania systemu

Przywracanie systemu nie zostało ukończone pomyślnie. Pliki i ustawienia systemu nie zostały zmienione.

Szczegóły:
Wystąpił błąd narzędzia Przywracanie systemu podczas przywracania katalogu z punktu przywracania.
Źródło: AppxStagging
Miejsce docelowe: %ProgramFiles%\WindowsApps
Wystąpił nieokreślony błąd podczas przywracania systemu. (0x80070091)

Taka wiadomość wyświetliła mi się po przywracaniu systemu do dnia wczorajszego. Co mam robić?

A system to?

I dlaczego przywracałeś system?

Wyłącz AV i spróbuj przywrócić. Czasami AV, a najczęściej pakiety is blokują przywracanie.