Nieprawidłową aplikacją win32


(Avaster12) #1

Witam ma problem z systemem a nie chce go formatować

jak naprawić takie oto błędy pojawiają się na większości programów windows xp

post-190347-0-09635900-1404839029_thumb.


(Atis) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 32-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj link.


(Avaster12) #3

FRST:  http://wklej.org/id/1412186/

Addition: http://wklej.org/id/1412189/


(Atis) #4

Odinstaluj WebTect i AVG SafeGuard toolbar.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [vProt] => C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe [2561560 2014-05-23] ()
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://websearch.searchere.info/?pid=512&r=2013/10/08&hid=2245943049151422174&lg=EN&cc=PL&unqvl=37
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://websearch.searchere.info/?pid=512&r=2013/10/08&hid=2245943049151422174&lg=EN&cc=PL&unqvl=37
SearchScopes: HKLM - {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.searchere.info/?l=1&q={searchTerms}&pid=512&r=2013/10/08&hid=2245943049151422174&lg=EN&cc=PL&unqvl=37
SearchScopes: HKCU - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} URL = http://mysearch.avg.com/search?cid={C3A50933-FEBE-43D1-9E54-FDC08DEB06E1}&mid=03b0983e6fd947d3b21ed1543bb4e508-0d29ea1bd051c3c10dd8cd0f54f5c8f1319bd2c4&lang=pl&ds=av013&coid=avgtbdisav&pr=sa&d=2013-10-20 23:02:35&v=17.0.0.12&pid=safeguard&sg=0&sap=dsp&q={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.searchere.info/?l=1&q={searchTerms}&pid=512&r=2013/10/08&hid=2245943049151422174&lg=EN&cc=PL&unqvl=37
BHO: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\18.1.5.512\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll (AVG Secure Search)
Toolbar: HKLM - AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\18.1.5.512\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll (AVG Secure Search)
Toolbar: HKCU - No Name - {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - No File
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\18.1.5\ViProtocol.dll (AVG Secure Search)
FF SearchEngineOrder.1: WebSearch
FF SearchEngineOrder.user_pref("browser.search.order.1,S", "WebSearch");: user_pref("browser.search.order.1,S", "WebSearch");
FF Plugin: @avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\18.1.5\\npsitesafety.dll No File
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\qkvg4lxf.default\searchplugins\safeguard-secure-search.xml
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\qkvg4lxf.default\searchplugins\WebSearch.xml
FF Extension: CheeaoppMee - C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\qkvg4lxf.default\Extensions\0kb@mgivo.edu [2014-01-01]
FF Extension: SaveLoTs - C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\qkvg4lxf.default\Extensions\oyyioi@wdlok.net [2014-01-01]
FF Extension: WatchItNoAds - C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\qkvg4lxf.default\Extensions\vippauue@lnfsoyei.net [2014-02-04]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [avg@toolbar] - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVG SafeGuard toolbar\FireFoxExt\18.1.5.512
FF Extension: AVG SafeGuard toolbar - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVG SafeGuard toolbar\FireFoxExt\18.1.5.512 [2014-05-23]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
S2 745a0038; c:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WebTect\WebTectSvc.dll [178000 2013-12-27] () [File not signed]
:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WebTect
S2 vToolbarUpdater18.1.5; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.5\ToolbarUpdater.exe [1801752 2014-05-23] (AVG Secure Search)
C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search
R1 avgtp; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtpx86.sys [42784 2014-05-23] (AVG Technologies)
C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtpx86.sys
C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar
S2 BstHdDrv; \??\C:\Program Files\BlueStacks\HD-Hypervisor-x86.sys [X]
S3 EagleXNt; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\EagleXNt.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
S1 iSafeNetFilter; \??\C:\Program Files\iSafe\iSafeNetFilter.sys [X]
U3 TlntSvr; 
S2 TVicPort; No ImagePath
S3 vtany; \??\C:\WINDOWS\vtany.sys [X]
S3 xhunter1; \??\C:\WINDOWS\xhunter1.sys [X]
U3 kfxcakoc; \??\C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\Temp\kfxcakoc.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\ComboFix
C:\Qoobox
C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Temp\*.exe
C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Temp\*.dll
Task: C:\WINDOWS\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_0414c_rel.job => C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\AVG-Secure-Search-Update_0414c.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_0414c_rmv.job => C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\AVG-Secure-Search-Update_0414c.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\schedule!567381930.job => C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BetterSoft\OptimizerPro\OptimizerPro.exe <==== ATTENTION
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\procexp90.Sys => ""="Driver"
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LiveSupport" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\vProt" /f

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Kayshe) #5

Ja miałam takie błędy, kiedy próbowałam instalować programy przeznaczone na architekturę 64bit mając system 32bit (86bit). Warto przyglądać się programom, jakie pobieramy, a raczej na jaki typ systemu są przeznaczone (choć niekoniecznie akurat to musi być problemem).


(Avaster12) #6

wgrałem do c:\Windows

i nie mogłem usunąć programu WebTect przez panel sterowania i go wyszukać

usuwania Fixlog  http://www.wklej.org/id/1412300/

 

 raport z FRST http://www.wklej.org/id/1412308/


(Atis) #7

Usuń adres searchnu: Otwórz konkretną stronę lub zestaw stron

Skasuj folder C:\FRST

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 11 Plugin

Adobe Reader X

Java 7 Update 51

Microsoft Silverlight

Zainstaluj:

Java 7 Update 60

Adobe Reader XI 11.0.7

Flash Player 14.0.0.145 Plugin-based browsers

Silverlight 5.1.30214.0

Internet Explorer 8


(Avaster12) #8

nadał nie mogę odpalić tego programu i mamy inny błąd