Nieprawidłowy plik BOOT.INI Jak naprawić?


(Radekwilczak) #1

Robiłem coś programem KillBox, się pomyliłem i coś zepsułem. Teraz jak włączam kompa to się pokazuje że nie udane wczytanie pliku boot.inc (czy jakoś tak) i że zaczyna wczytywać z c:\windows. Wrzucam loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:25:12, on 2006-06-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

d:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Programy\Avast4\ashServ.exe

D:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\Sterowniki\Razer\razerhid.exe

D:\Programy\LClock\lclock.exe

D:\programy\CursorXP\CursorXP.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

d:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\wscntfy.exe

D:\Sterowniki\Razer\razertra.exe

D:\Sterowniki\Razer\razerofa.exe

d:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

d:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Radek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.265\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {031F120A-BBAF-45d8-B306-375F2A6B9398} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Soft - Alcohol 120% Toolbar - {1CE4EE89-2D5C-4361-AF3B-D902AB545381} - d:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120% Toolbar\a120_tb.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] d:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [microsoft windows updaters] WINUPDATERS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [razer] D:\Sterowniki\Razer\razerhid.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] d:\Programy\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] d:\programy\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - D:\Programy\WINDOW~1\wbsrv.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - d:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Wrzuć screena wyskakującego błędu (opis tutaj --> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ight=zrzut)


(Radekwilczak) #3

Możesz mi powiedzieć gdzie jest ten WINUPDATERS.EXE ?? Bo go wyszukuje i nie moge go znaleźć. Mam usunąć też ten wpis?

O4 - HKLM..\Run: [microsoft windows updaters] WINUPDATERS.EXE


(Bbieniol) #4

Wspis również usuwasz :slight_smile:

Plik prawdopodobnie znajduje się w folderze: *C:\windows\system32*


(Radekwilczak) #5

Nie mogę nigdzie znaleźć tego pliku do usunięcia, poprostu go nie ma.

Co do screna błędu to poprotu napisze. Podczas uruchamiania komputera, przed wczytaniem windowsa na czarnym ekranie pokazuje się:

nieprawidłowy plik BOOT.INI

rozruch z C:\windows\


(Bbieniol) #6

Poczytaj tutaj --> http://support.microsoft.com/default.as ... ;pl;330184

Bardzo możliwe, że pliku nie będzie, więc po usunięciu wpisów wrzuć nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Radekwilczak) #7

tam pisze:

  1. Skonfiguruj komputer tak, aby był uruchamiany ze stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM. Aby uzyskać informacje, jak to zrobić, zajrzyj do dokumentacji komputera lub skontaktuj się z jego producentem.

  2. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.

  3. Po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD” naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows XP.

4. Gdy pojawi się komunikat „Instalator - Zapraszamy”, naciśnij klawisz R, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania.

Nie pojawia mi się żadne Instalator - Zapraszamy...


(Bbieniol) #8

Poczytaj tutaj o konsoli odzyskiwania --> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ht=konsola


(Radekwilczak) #9

Czyli mam zainstalować sobie konsole odzyskiwania? tak?


(Bbieniol) #10

Pierwsze 4 punkty są opisem wejścią (uruchomienia) konsoli odzyskiwania :slight_smile:


(Radekwilczak) #11

Które 4 punkty? Bo ja tam żadnych punków nie widzę. Próbowałem zainstalować konsole ale wyskakuje mi komunikat:

Instalator nie może otworzyć, zlokalizować lub zmodyfikować ważnego pliku (C:\BOOT.INI) niezbędnego do uruchomienia Windowsa XP.

Nie można odnaleźć pliku


(squeet) #12

Proszę o nazwanie tematu jak należy, zgodnie z prośbą zawartą w tym temacie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654