Nierówne wykorzystanie rdzeni. e7200

Przy obciążeniu procesora, nierówno wykorzystywane są rdzenie i nierówna temperatura. Np. po wyłączeniu Crysisa przy włączonym w tle menadżerze zadań wykorzystanie jednego rdzenia średnio wynosi 70%(52*C), a drugiego 42%(48*C). Czy to jest normalne, czy procesor jest uszkodzony?

Normalne.