Niestabilność systemu po uruchomieniu


(Sasser) #1

Witam. Mój komp zachowuje się ostatnio dość dziwnie. Po uruchomieniu systemu wszystko zamarza, nic nie reaguje. Nie wiem co zrobić. Czasami, żeby załapał muszę go resetować kilka razy :? To mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:29:06, on 2007-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\SubEdit-Player\subedit.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] "C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1168614822873

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1169225323421

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0720998B-082B-48ED-905C-C3277F23CA16}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0720998B-082B-48ED-905C-C3277F23CA16}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0720998B-082B-48ED-905C-C3277F23CA16}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0720998B-082B-48ED-905C-C3277F23CA16}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Joan Sunshine) #2

usun wpis

Skan AVG AntySpyware 7.5 po update, wklej raport.

Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.

Sprawdź RAM programem --> Memtest86

Sprawdź temperatury programem --> EVEREST Home Edition

Popraw tytuł na konkretny - użyj przycisku icon_edit.gif


(Sasser) #3

1. raport z AVG:

E:\System Volume Information\_restore{0210D3CE-6692-4E01-8A45-C5442B278B88}\RP801\A0132563.exe -> Backdoor.Rbot : Cleaned with backup (quarantined).

:mozilla.458:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.459:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.460:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.461:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.462:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.463:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.464:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.592:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.661:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.689:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.981:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.225:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

:mozilla.226:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

:mozilla.227:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

:mozilla.228:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

:mozilla.241:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.242:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.317:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.318:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.32:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.33:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.480:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.481:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.611:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.612:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.63:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.64:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

C:\Documents and Settings\BM\Cookies\bm@gde.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.352:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.353:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.354:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.355:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.356:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.379:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.

:mozilla.657:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned.

:mozilla.573:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.

:mozilla.574:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.

:mozilla.575:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.576:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.577:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.578:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.579:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.580:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.371:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Clickhype : Cleaned.

:mozilla.79:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.

:mozilla.502:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Cpvfeed : Cleaned.

:mozilla.503:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Cpvfeed : Cleaned.

:mozilla.504:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Cpvfeed : Cleaned.

:mozilla.505:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Cpvfeed : Cleaned.

:mozilla.29:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned.

:mozilla.703:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Etracker : Cleaned.

:mozilla.277:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

:mozilla.278:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

:mozilla.279:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

:mozilla.11:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.

:mozilla.12:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.

:mozilla.8:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.

:mozilla.9:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.

C:\Documents and Settings\BM\Cookies\bm@hit.gemius[1].txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.

:mozilla.589:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.

:mozilla.808:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.

:mozilla.787:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.788:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.789:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.793:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.794:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.801:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.752:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hotlog : Cleaned.

:mozilla.403:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Information : Cleaned.

:mozilla.826:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Masterstats : Cleaned.

:mozilla.637:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

:mozilla.556:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Paycounter : Cleaned.

:mozilla.56:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Paypal : Cleaned.

:mozilla.879:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.881:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.882:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.884:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.714:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

:mozilla.715:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

:mozilla.402:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.80:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : Cleaned.

:mozilla.81:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : Cleaned.

:mozilla.82:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : Cleaned.

:mozilla.83:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : Cleaned.

:mozilla.495:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : Cleaned.

:mozilla.496:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : Cleaned.

:mozilla.795:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.796:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.797:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.798:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.799:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.800:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.143:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.144:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.145:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.146:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.147:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.148:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.149:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.150:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.151:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.152:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.153:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.154:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.155:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.156:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.157:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.158:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.159:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.160:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.161:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.162:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.163:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.164:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.165:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.166:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.167:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.168:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.169:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.170:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.171:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.172:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.173:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.174:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.175:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.176:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.534:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.535:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.536:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.537:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.538:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.539:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.115:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.116:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.117:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.118:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.119:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.120:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.121:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.122:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.123:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.124:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.125:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.126:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.127:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.128:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.129:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.132:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.570:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.571:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.572:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.84:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.85:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

C:\Documents and Settings\BM\Cookies\bm@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.859:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafic : Cleaned.

:mozilla.19:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned.

:mozilla.20:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned.

:mozilla.457:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrends : Cleaned.

C:\Documents and Settings\BM\Cookies\bm@m.webtrends[1].txt -> TrackingCookie.Webtrends : Cleaned.

:mozilla.766:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.

:mozilla.681:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Xhit : Cleaned.

:mozilla.404:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.405:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.406:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.407:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.426:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

:mozilla.427:C:\Documents and Settings\BM\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\l7wda3cr.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

E:\System Volume Information\_restore{0210D3CE-6692-4E01-8A45-C5442B278B88}\RP801\A0132558.exe -> Trojan.Small.edz : Cleaned with backup (quarantined).

2. screeny z podglądu wydarzeń:

http://img522.imageshack.us/img522/8909 ... wy2ue6.jpg

http://img522.imageshack.us/img522/2361 ... wy3ge6.jpg

http://img522.imageshack.us/img522/5448 ... wy4yy9.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/2752 ... wy5ou2.jpg

3. temperatury z Everest:

procesor: 60 st.

płyta główna: 43 st.

1 dysk: 45 st.

2 dysk: 44 st.


(Joan Sunshine) #4

2klik na błędy o atrybucie "System Error" i "Application Error", wklej ich szczegóły, czyli całą zawartość okienka, które się pokaże.

Zmień tytuł tematu > proszę po raz ostatni.


(Sasser) #5

Nazwa tematu zmieniona - mam nadzieję, że może być :wink:.


(Joan Sunshine) #6

Przeinstaluj sterowniki od skanera, zmień Bearshare na Bearshare Lite. Przeczytaj to: KLIK i wklej zawartość plików minidump :slight_smile: