Niestabilny ping, możliwe niechciane oprogramowania


(Emosik) #1

Log z shortcut:

 

http://wklej.to/obbTW

 

Log z additonal:

http://wklej.to/q8GQr

 

Log FRST: 

http://wklej.to/70uaE


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKU\S-1-5-21-2940236782-916228394-4044769329-1000\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-21-2940236782-916228394-4044769329-1000\...\MountPoints2: F - F:\Setup.exe
HKU\S-1-5-21-2940236782-916228394-4044769329-1000\...\MountPoints2: G - G:\Setup.exe
HKU\S-1-5-21-2940236782-916228394-4044769329-1000\...\MountPoints2: {500af03b-a7d5-11e4-be43-0023540919ff} - F:\Setup.exe
HKU\S-1-5-21-2940236782-916228394-4044769329-1000\...\MountPoints2: {500af0b3-a7d5-11e4-be43-0023540919ff} - G:\Setup.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
S3 RTL8192su; system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.