Nietypowe sposoby wyszukiwania plików w Windows 7


(Djzon) #1

Przykład chcę wyszukać wszystkie pliki graficzne (JPEG, JPG)

z datą modyfikacji pomiedzy 2012-08-08 - 2012-08-09 + zawierające wszystkie nazwy "w_" "z_" "y_"

( to wszystko razem )

Jak to zrobić ?


(Veers) #2

http://windows.microsoft.com/pl-PL/wind … in-Windows


(Djzon) #3

już wiem

datamodyfikacji:‎2012-‎08-‎10 LUB w_ LUB z_