Nietypowe zabezpieczenie pliku


(M Rdz) #1

Czy jest możliwe aby plik znajdujący się na serwerze Win 2003 (pdf) zabezpieczyć przed skopiowaniem (tj. uniemożliwić kopiowanie) do innej lokalizacji i żeby jednocześnie była możliwość jego otworzenia dla użytkownika.


(Veers) #2

Nie ma takiej możliwości.


(Qba Lukaszczyk) #3

Ustawiasz plik jako read only, zabezpieczasz resztę przed zapisem. Ale wtedy ktoś może do siebie ściągnąć.


(Veers) #4

I jaki w tym sens ?


(Qba Lukaszczyk) #5

Nie wiem o jakie kopiowanie do innej lokalizacji chodzi. Czy do innej lokalizacji na serwerze czy na komputer kliencki.


(Veers) #6

Nie ma różnicy. Skoro plik da się odczytać, da się również skopiować "do innej lokalizacji"