Nieustający problem z generic host

Sprawdzałem logi z hijack this … i nic… użyłem programu worms doors clenear skanowałem jv16 i reg clenear i też nic… :frowning: skanowałem antywirami i antyspy i nic :frowning: :frowning: A przez ten blad internet nie chodzi i kodeki.

Macie jskieś pomysły na to

Acha jeszcze mam xp sp2

A moze by tak dac log-a :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:34:32, on 2006-03-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program Files\DVWin\bin\connector.exe

C:\Program Files\DVWin\bin\processor.exe

C:\Program Files\CIMPLICITY Machine Edition\fxControl\Runtime\NT\FxControl.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe

C:\WINDOWS\System32\sim9sync.exe

C:\Program Files\CIMPLICITY Machine Edition\Common\Components\NT\trapiserver.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\DVWin\bin\WinVNC.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\vptray.exe

C:\WINDOWS\system32\TPWRTRAY.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe

C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7ubtoox\s7ubtstx.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\YDP\NetDict\Watch.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Siemens\Sqlany\dbsrv7.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

\zeus\profile$\ZZyla\Desktop\Nieużywane skróty pulpitu\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://zeus/intranet/http/index.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.254:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 10.0.0.254;213.77.25.203;intra.jokey.de;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [DVWinRCController] "C:\Program Files\DVWin\bin\processor.exe" -userLogin

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [winvnc] "C:\Program Files\DVWin\bin\WinVNC.exe" -servicehelper

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tpwrtray] TPWRTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosHKCW.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TFNF5] TFNF5.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe /Type 20

O4 - HKLM\..\Run: [S7UB Start] "C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7ubtoox\s7ubtstx.exe" -StartDB

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DVWinRCConnector] "C:\Program Files\DVWin\bin\connector.exe" -userLogin

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\NetDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://zeus/intranet/http/index.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = jpb.jokey

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = jpb.jokey

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: DoubleVision Windows Connector To IAS (DVWinConnectToIASConnector) - Unknown owner - C:\Program Files\DVWin\bin\connector.exe" -runService -connectInetAccess -silent 0 (file missing)

O23 - Service: DoubleVision Windows Connector Direct (DVWinRCConnector) - Unknown owner - C:\Program Files\DVWin\bin\connector.exe" -runService -silent 0 (file missing)

O23 - Service: DoubleVision Windows Controller (DVWinRCController) - Unknown owner - C:\Program Files\DVWin\bin\processor.exe" -runService -silent 0 (file missing)

O23 - Service: FxControl Runtime (FxControlRuntime) - Total Control Products (Canada) Inc. - C:\Program Files\CIMPLICITY Machine Edition\fxControl\Runtime\NT\FxControl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\HPZipm12.exe

O23 - Service: SIMATIC IEPG Help Service (s7oiehsx) - SIEMENS AG - C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe

O23 - Service: SIMATIC NET Synchronization Service (Sim9Sync) - Siemens AG - C:\WINDOWS\System32\sim9sync.exe

O23 - Service: Trapi File Server (TrapiServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CIMPLICITY Machine Edition\Common\Components\NT\trapiserver.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: TridiaVNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\DVWin\bin\WinVNC.exe" -service (file missing)

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=63328 widze jeden temat był :wink:

Używałem i nic

Złączono Posta : 04.03.2006 (Sob) 19:49

Właśnie zamierzam skan ewido ale czy pomoże

Zaisntaluj jakiegoś firewalla :wink:

no dobra.

Instaluje se kerio.

Złączono Posta : 06.03.2006 (Pon) 17:53

Już ok.

Nie działał mi systemowy ale taraz mam Kerio