Nieustający problem ze Spy Sheriff


(Andzia Sliwa) #1

Wiem, że już o likwidacji SS już tu było. Ale ja sie nie mogę go pozbyć na trwałe- pomimo ręcznego kasowania, skanów Ewido i wszelkich możliwych sztuczek. Mam Ewido Guard, ochronę Avasta a mimo tego to lezie. Co z tym?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:39:51, on 2.2.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

Prosiłabym o pomoc tego Pana, co pisze walka do końca nie format.


(matiit) #2

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=31936

poczytaj


(Andzia Sliwa) #3

Tego już próbowałam i bezzskutecznie. Zniknie, a potem pojawia się znowu, pytanie gdzie znajduje drogę jak się dostac do kompa.


(Wieliczka Marcin) #4

To /cenzura/ niczym się nie chce usunąć :stuck_out_tongue:

Odinstaluj SpySheriffa później z wyłączonym przywracaniem i w trybie awaryjnym fixujesz w hijacku wpisy.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

Usuwasz ręcznie plik : secure.html

I chyba tyle :stuck_out_tongue: Noi poczytać w linku który podał matiit o usuwaniu tapety spysherif.


(Musg) #5

No to chyba trzeba rozkrecic obudowę .

To jeszcze odkasuj:


(Andzia Sliwa) #6

marcin1989-thnx, ale i po tym pojawia się ten badziewny wpis ze stroną secure32.html, pomimo że jest ten plik wywalony.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:23:29, on 2.2.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.chemin-neuf.cz/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

I pytanie może głupie, czy to się gdzieś zagnieździło, czy się ściąga za każdym uruchomieniem systemu??? Dodam, że system na tym kompie postawiłam 4h temu :frowning:


(Gutek) #7
 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku plik i folder, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Andzia Sliwa) #8

Pomogło, z tym że nie wszystkie wpisy ukazywały się w Hijacku w trybie awaryjnym!! Także wywaliłam je w trybie normalnym. Czy ma to jakieś znaczenie?

Nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 9:15:46, on 3.2.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.chemin-neuf.cz/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

(Gutek) #9

Jest ok ale kontrolnie log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Andzia Sliwa) #10

Log ze silent runners:

"Silent Runners.vbs", revision 43, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"EPM-DM" = "c:\acer\epm\epm-dm.exe" ["Acer Inc"]

"ePowerManagement" = "C:\Acer\ePM\ePM.exe boot" ["Acer Value Labs, Taiwan"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozšíření panelu Zobrazení pro panoramatické zobrazení"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozšíření ikony programu HyperTerminal"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}" = "Panel nástrojů Microsoft pro síť Internet"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}" = "Stav stahování"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}" = "Rozšířená složka prostředí"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}" = "Augmented Shell Folder 2"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}" = "BandProxy"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}" = "Microsoft BrowserBand"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}" = "Search Band"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}" = "Vyhledávat v podokně"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}" = "Hledání na webu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}" = "Nástroj možností registrového stromu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}" = "&Adresa"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}" = "Textové pole adresy"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}" = "Automatické dokončování Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}" = "TridentImageExtractor"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}" = "Automaticky dokončovaný seznam MRU"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}" = "Custom MRU AutoCompleted List"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}" = "Přístupný"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}" = "Track Popup Bar"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}" = "Automaticky dokončovaný seznam historie"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}" = "Automaticky se doplňující seznam složky prostředí společnosti Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}" = "Kontejner automatického dokončování více seznamů"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}" = "Nabídka serveru pruhu prostředí"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}" = "Panel plochy aplikací prostředí"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}" = "Panel plochy prostředí"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}" = "Shell Rebar BandSite"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}" = "Asistence uživatele"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}" = "Globální nastavení složek"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{2b45bd21-71f8-4c8c-a87a-7eeb25a1a3e0}" = "EPM-PO Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "epm-po.dll" ["Acer Labs USA"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\

INFECTION WARNING! "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}" = "Browseui preloader"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]

INFECTION WARNING! "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}" = "Proces mezipaměti kategorií součástí"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" ["Společnost Microsoft"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Vierka\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "Vierka" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

ewido security suite control, ewido security suite control, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe" ["ewido networks"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 15 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 6 seconds.

---------- (total run time: 48 seconds)

(Gutek) #11

No Ok jest :slight_smile:


(Andzia Sliwa) #12

Dzięki za pomoc :slight_smile: