Niewidoczna partycja w ubuntu


(E Mr Koka) #1

Ostatio zaówarzyłem, że w folderze "komputer" brakuje ikanki windowsowej partycji. W tym foldeze jej niema, natomiast jest tam gdzie jest zamontowana. Co można zrobić aby pojawiła sie w folderze "komputer".

Wpis w pliku "fstab":

/dev/hda1	/mnt/fat vfat rw,auto,user,utf8 0 0