Nieznany błąd


(Maesky) #1

Kiedy wyłączam winampa, gram w PES 5 albo włączam Windows Movie Maker - pojawia mi się taki błąd:

bd6cd.th.jpg

O co chodzi i co mam z tym zrobić ? Proszę o pomoc...


(Jacolok) #2

Jeśli aplikacja spróbuje wykonać kod znajdujący się w chronionym obszarze pamięci, spowoduje zgłoszenie wyjątku STATUS_ACCESS_VIOLATION (0xC0000005). Jeśli aplikacja musi wykonywać kod znajdujący się w pamięci, to pamięć ta powinna mieć ustawiony atrybut wykonywalności. Można to zrobić ustawiając flagę PAGE_EXECUTE, PAGE_EXECUTE_READ, PAGE_EXECUTE_READWRITE lub PAGE_EXECUTE_WRITECOPY podczas alokacji pamięci za pomocą funkcji Virtual*.

Aplikacje uruchamiające kod z zaalokowanych obszarów pamięci muszą podczas alokacji tych obszarów użyć atrybutu PAGE_EXECUTE, PAGE_EXECUTE_READ, PAGE_EXECUTE_READWRITE lub PAGE_EXECUTE_WRITECOPY. Ponadto aplikacje nie mogą wykonywać kodu z obszarów pamięci należących do domyślnej sterty lub stosu procesu. W przypadku większości aplikacji, które wykonują akcje niezgodne z funkcją ochrony przed wykonywaniem, konieczna jest aktualizacja zapewniająca pełną zgodność aplikacji.

Jeżeli pamięć, z której wykonywany będzie kod, przydzielana jest z dedykowanej sterty, należy upewnić się, że dla tej sterty ustawiona jest flaga EXECUTE. Aplikacja może przydzielić pamięć z odpowiednimi ustawieniami ochrony korzystając z interfejsu API VirtualAlloc. Jeżeli pamięć, z której wykonywany jest kod, nie jest przydzielana z dedykowanej sterty, należy odpowiednio zmodyfikować aplikację. Aplikacja musi utworzyć stertę przy użyciu interfejsu API VirtualAlloc, ustawiając co najmniej flagę EXECUTE. Cały generowany kod musi być umieszczony na tej stercie. Zalecane jest by aplikacja — po wygenerowaniu kodu wykonywalnego — za pośrednictwem interfejsu API VirtualProtect skonfigurowała ochronę pamięci w celu zablokowania dostępu do zapisu (WRITE) do sterty. Zapewni to maksymalną ochronę należących do procesu regionów pamięci, zawierających kod wykonywalny.

Teks ściągniety ze strony microsoftu.


(Maesky) #3

No wszystko ładnie pięknie, tylko co ja mam z tym zrobić ?