NIP & Regon

Czy jest możliwe by otrzymać adres firmy podając NIP lub Regon ?

Albo sprawdzić, czy firma o podanym NIP-ie i Regonie istnieje ?

Jeśli tak, to gdzie i jak

Co do REGON,to radzę tutaj zasięgnąć informacji…

Natomiast co NIP, raczej żaden US nie udostępni danych identyfikujących jego właściciela lub firmę…

Istnieje coś takiego jak Krajowy Rejestr Sądowy, który skupia m.in. wszystkie informacje o firmach, a więc mówiąc w skrócie dane o właścicielach, założycielach, majątku, statucie, przekształceniach itd.

Ewidencja ta jest jawna i każdy, zwykły człowiek z ulicy (bez podawania przyczyn) ma do niej dostęp.

Są to tzw. akta rejestrowe - znajdują się przy właściwych sądach rejonowych i każdy może mieć do nich wgląd. Za okazaniem dowodu osobistego dostaje się teczuszkę z aktami firmy i można je dowolnie przeglądać. Oczywiście są tam adresy, NIP, Regon, wielkość majątku, bilans, zyski itp.

Łatwo namierzyć każdą firmę, oczywiście przy założeniu, że zarejestrowała się w mieście X, na terenie którego prowadzi działalność.

I w tym mieście, przy sądzie rejonowym jest komórka Rejestru Sądowego gdzie te akta tkwią.

Warunek podstawowy: musisz znać nazwę firmy (spółki), bo inaczej to nikt Ci nie przekopie wszystkich teczek (a są ich tysiące) - by znaleźć tę jedną, interesującą Cię.