NOD32 2.5 wyktrywa Trojany,ale ich nie usuwa


(Jola Rybka) #1

Właśnie testuję NOD32, po skanowaniu w dzienniku zapisano,że wykryto 8 zbiorów zainfekowanych, 0 wyleczonych.

Mam rozumieć , że one nadal robią zamieszanie w moim komputerze?

Zaznaczam ,że jestem początkującym internautą .

Co mam robić?

Proszę o podpowiedż.


(Bbieniol) #2

Wrzuć log z HijackThis i Silent Runners (opis pod Hijackiem) :slight_smile:

Oraz podaj lokalizacje tych zainfekowanych plików :slight_smile:


(Jola Rybka) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:47:51, on 2006-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Mama\Pulpit\Nowy folder\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Ochrona\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\PROGRA~1\eScan\AVPMWrap.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'mwnsp.dll' missing

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

Trochę to trwało, ale się uczę. :oops:

Dzięki.


(Bbieniol) #4

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik mwnsp.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa :slight_smile:

Gdzie log z Silenta?


(Gblade) #5

Skasuj w hjt, nie widze loga z silenta i lokalizacji plików, które znalazł nod.

Bieniol

to jest od

O4 - HKLM..\Run: [Monitor] C:\PROGRA~1\eScan\AVPMWrap.EXE

eScan


(Jola Rybka) #6

Silent z danego linku nie ściąga się ,tylko otwiera się informacja w j.angielskim. :oops:

Złączono Posta : 06.05.2006 (Sob) 19:30

C:\Documents and Settings\Agacia\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-68d0d310-65db3f87.zip.mwt »ZIP »GetAccess.class - Java/TrojanDownloader.OpenConnection.AJ trojan

C:\Documents and Settings\Agacia\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-68d0d310-65db3f87.zip.mwt »ZIP »Installer.class - Java/TrojanDownloader.OpenConnection trojan

C:\Documents and Settings\Agacia\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-68d0d310-65db3f87.zip.mwt »ZIP »NewSecurityClassLoader.class - Java/Exploit.Bytverify trojan

C:\Documents and Settings\Agacia\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-68d0d310-20edac57.zip.mwt »ZIP »GetAccess.class - Java/TrojanDownloader.OpenConnection.AJ trojan

C:\Documents and Settings\Agacia\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-68d0d310-20edac57.zip.mwt »ZIP »Installer.class - Java/TrojanDownloader.OpenConnection trojan

C:\Documents and Settings\Agacia\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-68d0d310-20edac57.zip.mwt »ZIP »NewSecurityClassLoader.class - Java/Exploit.Bytverify trojan

C:\System Volume Information_restore{07BE0A9A-9551-431E-981A-480E4239C26A}\RP57\A0128505.exe »WISE »VVSNInst.exe - Win32/Adware.WhenUvvsn Program

C:\System Volume Information_restore{07BE0A9A-9551-431E-981A-480E4239C26A}\RP57\A0128505.exe »WISE »rkinstaller.exe - Win32/Adware.Relevant Program

To są pliki zainfekowane ,które wykrył NOD


(Gblade) #7

http://www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs (prawy przycisk>>>zapisz jako element docelowy...) przeczytaj przyklejony temat.

Opróżnij cache javy:

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Cache >>> Clear

Skasuj pogrubione pliki w trybie awaryjnym

Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information