Nokia 2330 Classic - jak dostać się do wygaszacza ekranu?


(Gchyl2) #1

Jeśli ktoś zna odpowiedź na to, być może, proste pytanie, proszę o info