Nokia 3100-stan pamięci

Jak sprawdzić w tym telefonie ile całej pamięci jest zajęte a ile zostało?

aplikacje -> Pamięć ?