Normy stanowione i uznawcze


(Rikamuru) #1

Czy ktoś wie jakie są normy stanowione i uznawcze.W necie nie mogę znaleźć kiepski ze mnie googlarz chyba :wink:

Jakby ktoś wiedział to proszę ,bo jest mi potrzebne do jednej pracy.


(Stary Dziad) #2

Praktycznie wszystko masz tutaj:

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4637

Najkrócej można tak: wszelkie prawo ustanowione przez społeczność to normy stanowione, a wszelkie prawo nie skodyfikowane, jedynie zwyczajowo przyjęte i przestrzegane - to normy uznawcze. Norma stanowioną zatem będzie przepis art. 148 par. 1 kk - “Kto zabija człowieka, podlega karze…”, a normą uznawczą będzie norma płynąca z np. wychowania - ustępowanie miejsca starszym, normy zwyczajów religijnych - nikt nie nakazuje bowiem np. choinki czy karpia na BN albo jajka na Wielkanoc…

Inaczej mówiąc - istnieje prawo pozytywne, tzn. ustanowione przez człowieka, i prawo ponadpozytywne - powszechnie przyjęte i akceptowane - np. normy (dla naszego kręgu kulturowego) - Dekalogu.

Wiąże się to zagadnienie jeszcze z stosowaniem prawa bądź zaniechaniem jego stosowania: jeżeli jest jakiś zapis prawny, którego się nie egzekwuje - bądź ze względu na niespełnianie hipotezy zawartej w normie prawnej, bądź ze względu na uznanie bezzasadności danej normy -jest stricte martwy - wówczas mamy do czynienia z deregacją danej normy przez zaniechanie - “per desuetudo”, i odwrotnie - jeżeli prawo zwyczajowe - norma uznawcza - zostanie skodyfikowana, czyli włączona do systemu prawa - mamy do czynienia z procesem odwrotnym - “per consuetudo”.