Norton AntiVirus, LiveUpdate - wyłączony


(Gutek) #1
  1. Za stary Norton >>> wymienić na nowszy

  2. Uszkodzona baza LiveUpdate >>> reinstall bazy

  3. Wyłączone usługi Symantec >>> włączyć przez services.msc (dotyczy tylko systemów 2000/XP/2003).

  4. Obecność śmiecia/wira/blokera deaktywującego updatowanie >>> skany, skany i jeszcze raz skany, sprawdzić plik HOSTS, pokazać nam loga z HijackThis.

  5. Zamknięty port 135 za pomocą firewalla, Windows Worms Doors Cleaner itd. >>> odblokować


(Shadow 82) #2
  1. Wyłączona usługa zaplanowanych zadań przez XP Anti Spy lub inny program ==> włączyć.