Notepad++ - kodowanie polskich znaków


(Przemock) #1

Witam.

Jak w notepad++ zamienić polskie znaki ąęć itd. na kodowane w iso-8859-2?


(squeet) #2

Proszę nadać problemowi normalny tytuł