Notepad++ usunięcie kolumn


(Stratus101) #1

Witam mam plik z danymi i potrzebuje tylko jednej kolumny to wygląda tak :

Number;Name;IDclient;Workhours

potrzebuje tylko tej ostatniej, jak to zrobić komendami w npp?


(j24) #2

Ja to bym ten plik (zawartość pliku) przeniósł do np: tabeli w Wordzie albo do Excela lub do jakiejś tabeli np w OpenOfice, tam sobie skasował to co mam skasować i potem znowu skopiował do Notepada++ i zapisał w formacie takim jak ma być ostatecznie.


(manieKMP) #3

Notepad++ ma możliwość zaznaczania "kolumnowego" tekstu w poniższy sposób:

-lewy Alt + zaznaczasz myszką tekst

-lewy Alt + Shift + klawisze kierunkowe (strzałki)


(Stratus101) #4

ale te kolumny nie są równe