Nowy Blender 2.43 juz jest

Nowy Blender 2.43 juz jest! !!

Bardzo fajnie cieszymy się razem z tobą, ale to chyba nie miejsce na takie reklemy programów.