Nowy dysk - problem ze "wstaniem" systemu po wstrzymaniu


(Piotr Wik) #1

dołączyłem nowy dusk na usb. Po wstrzymaniu komputera system nie wstaje . Problemem jest na pewno ustawienia albo usb albo dysku. co należy skorygować? Czy należy zaznaczyć partcycję nowego dysku jako aktywną?