Nowy log


(Amd39) #1

... i ewnetualne dalsze porady co mam robić :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:57:39, on 2006-04-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\T&P\Pulpit\HijackThis_v1.99.1.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {FCF289D4-0AC8-4ED8-BE31-E8AF09606AB5} (download_35mb_com.applet) - http://static.35mb.com/applet/applet_o.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4CFA15CB-15C7-4CAB-8D94-7047090947AB}: NameServer = 10.1.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4CFA15CB-15C7-4CAB-8D94-7047090947AB}: NameServer = 10.1.0.1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Installer - C:\WINDOWS\system32\c600lgdm160a.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\QXM\command.exe (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Labs - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Zmień tytuł tematu

Pozdrawiam Gutek2222


(Musg) #2

opisac co sie dzieje mozesz


(Amd39) #3

Ciagle wyskakuja mi jakies okienka w przegladarce, reklamy itp...


(Monczkin) #4

Kurcze - a możesz tak konkretnie ?? Wróżki zostały wywalone z forum


(Gblade) #5

W hjt skasuj wpisy i folder w trybie awaryjnym:

To wina look2me...


(Gblade) #6

Otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG

Ściągnij Pocket Killbox>>>uruchom>>>zaznacz opcje "Delete on Reboot" i "All Files">>>w polu "Full path of file" wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32mvpml9711.dll

C:\WINDOWS\system32\wd2_32.dll

C:\WINDOWS\system32\rngapi.dll

C:\WC:\WINDOWS\system32\irn2l55o1.dll

C:\WINDOWS\system32\gp46l3hs1.dll

C:\WINDOWS\system32\dunput8.dll

C:\WINDOWS\system32\i8nmli5118.dll

C:\WINDOWS\system32\wd2_32.dll

C:\WINDOWS\system32\fpn8035ue.dll

C:\WINDOWS\system32\h80qlid5180.dll

C:\WINDOWS\system32\kt22l7fo1.dll

C:\WINDOWS\system32\t2r80c9uef.dll

C:\WINDOWS\system32\wonsta.dll

C:\WINDOWS\system32\wahisn.dll

Dopiero po wklejeniu ostatnie zgadzasz się na restart kompa "Tak"

Klikasz X

Dajesz nowy log z l2mfix


(Amd39) #7

(Gutek) #8

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H s2rs0c97ef.dll

ATTRIB -R-S-H dHd8thk.dll

ATTRIB -R-S-H l88mlil118q.dll

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

DEL s2rs0c97ef.dll

DEL dHd8thk.dll

DEL l88mlil118q.dll

DEL guard.tmp

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Amd39) #9
L2MFIX find log 032106

(Gutek) #10

Usuwaj bez netu! !!

Plik Zapisz jako Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki Zapisz pod nazwą FIX.REG

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot oraz All Files i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżki

C:\WINDOWS\System32\ ocengl32.dll

C:\WINDOWS\System32\fp0u03d9e.dll

C:\WINDOWS\System32\fpp4037qe.dll

i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG.

Scan EWIDO po update :wink:

Nowy log - ZMIEŃ TYTUŁ TEMATU!


(Amd39) #11

Nadal nic... :frowning:

L2MFIX find log 032106

(Kuz5) #12

Co ten log taki rozwalony

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG uruchom go

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H cmmaddin.dll

ATTRIB -R-S-H eks.dll

ATTRIB -R-S-H en22l1fo1.dll

ATTRIB -R-S-H p04u0ah9ed4.dll

DEL cmmaddin.dll

DEL eks.dll

DEL en22l1fo1.dll

DEL p04u0ah9ed4.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.

A dlaczego go nie mozesz uruchomić ??


(Amd39) #13

Już naprawionme jest :wink:, nie wyskakują reklamy, możesz jeszcze sprawdzić log na wszelki wypadek:


(Gutek) #14

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę

C:\WINDOWS\System32\p04u0ah9ed4.dll

i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.

daj log z Silenta