Nowy skype - dwa konta na PC

Witam w nowym Skype nie mogę otworzyć dwóch kont jednocześnie. Znacie jakiś sposób?
Ten mi nie działał, w starszej wersji działał.
dwa konta skype

1 polubienie

Sprawdź czy sP sPortable uruchomi się obok aktywnego instalacyjnego Skype.


https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/skype_windesk-skype_startms-skype_signms/how-can-i-run-multiple-skype-812014-accounts-at/c64540e4-20b5-4a78-a039-fd8ab2c59624?auth=1

Piszą by dodatkowo użyć --datapath:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe" --secondary --datapath "%appdata%\Microsoft\Skype for Desktop\profile1" 
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe" --secondary --datapath "%appdata%\Microsoft\Skype for Desktop\profile2"