NPM (menadżer paczek Node) poważnie uszkadza system


(Radek68) #1

Wersja v5.7.0 błędnie zmienia właściciela istotnych katalogów (/etc, /usr, /boot), a zmiany są zastosowywane też do wszystkich plików znajdujących się w tych katalogach. Właścicielem, zamiast roota, staje się konto z którego uruchomiono polecenie. A to może całkowicie unieruchomić system.
image


(tphz) #2

Pisali o tym tutaj: