Nullsoft install system v2.12


(Angar) #1

Podczas instalacji przy wyborze sciezki napis "Nullsoft install system v2.12" jest na szaro a "Install" jest nie aktywne , w czym jest problem ?


(Agatonster) #2

Angar1

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.