Numeracja stron w Open Office


(Nauka Polski) #1

Jak wstawić numery stron w dokumencie tekstowym Open Office?


(Losrados) #2

Wstaw >> Stopka

Z kursorem w Stopce:

Wstaw >> Pola >> Numer strony / Liczba stron

Można wyrównać do lewej / prawej strony – lub do środka.