Numeracja wierszy w OpenOffice Writer

Jak ją ustawić? Chodzi mi o to, żeby był numerowany np. co piąty czy co dziesiąty wiersz (ew. akapit)