NvCplDaemon


(Arco) #1
NvCplDaemon ten wpis mi się nie podoba czy to nie jest Trojan 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:51:03, on 2006-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

D:\gcasServ.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

D:\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\F-Group\Absolute StartUp\StartUp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Arco\Moje dokumenty\Skróty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Absolute StartUp monitor] C:\Program Files\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] D:\gcasServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

W żadnym wypadku: NvCplDaemon --> to jest proces od karty graficznej :slight_smile:


(Arco) #3

ok dzięki za szybką pomoc :smiley:


(Bbieniol) #4

A jest jakiś problem z kompem? Czy tylko ten wpis Cie niepokoił?


(Arco) #5

Ten wpis mnie tylko niepokoił