O czym świadczy link doprogramu ktory się nie uruchamia Sprawdzcie ten link

LInk do getsystem od Kasperskiego www.getsysteminfo.com/download/GetSystemInfo.exe

otwiersa się tak jak poniżej. o czym to może świadczyć?

res://ieframe.dll/syntax.htm#www.getsysteminfo.com/download/GetSystemInfo.exe

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc785087%28v=ws.10%29.aspx