O czym świadczy link doprogramu ktory się nie uruchamia Sprawdzcie ten link


(Kurss1005) #1

LInk do getsystem od Kasperskiego www.getsysteminfo.com/download/GetSystemInfo.exe

otwiersa się tak jak poniżej. o czym to może świadczyć?

res://ieframe.dll/syntax.htm#www.getsysteminfo.com/download/GetSystemInfo.exe


(floyd) #2