"O tym ustawieniu decyduje administrator" - Chrome

Zazwyczaj się nie daję jakimś dodatkom dla przeglądarki, a jak już to sam usuwam, ale teraz to coś mnie przerosło. Część usunąłem używając Malwarebytes jak coś mogę dodać zapis.

FRST: http://www.wklej.org/id/2289846/

Addition: http://www.wklej.org/id/2289867/

Shortcut: http://www.wklej.org/id/2289878/

Pobierz i uruchom AdwCleaner

FRST: http://www.wklej.org/id/2290106/

Addition: http://www.wklej.org/id/2290110/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

Winsock: Catalog5 01 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll [55808 2015-10-30] (Microsoft Corporation)UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\system32\napinsp.dll"
Winsock: Catalog5 04 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll [65024 2015-10-30] (Microsoft Corporation)UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\system32\NLAapi.dll"
Winsock: Catalog5 05 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll [23552 2015-10-30] (Microsoft Corporation)UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll"
Winsock: Catalog5 06 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [317280 2015-10-30] (Microsoft Corporation)UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll"
CHR HKU\S-1-5-21-2989211722-3062152020-2007034827-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
S3 MozillaMaintenance; "C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe" [X]
2016-04-16 11:51 - 2016-04-16 11:54 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2016-04-15 14:42 - 2016-04-15 14:42 - 00000001 _____ C:\WINDOWS\system32\pl.html
2016-04-15 14:42 - 2016-04-15 14:42 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\7winp7
2016-04-11 07:42 - 2016-04-11 07:42 - 00000000 ____ D C:\Users\Krzys\AppData\Local\3810282D-6C19-47B0-8283-5C6C29A7E108
Hosts:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 

FRST: http://wklej.org/id/2290500/

Fixlog: http://wklej.org/id/2290502/

Skasuj folder C:\FRST